Rungus - English - Malay


u


ukadvEngdig (hole)BMgali (lubang)Suvai ukad ino ong varao u'úkad do novit ditokou.minukadadj Engget inside the groundBMmasuk ke dalam tanahMinukad sid sarolom tana muvalai it ikus dino.mongukadvEngdigingBMmenggaliMongukad oku po do tana, patanaman ku diti pizak minatainiukadvEngburiedBMdikuburkanNiukad dioti sid tana i pati noponu dot amas.u'ukadnEngdigger (tool)BMpenggali (alat)Mamakai dot u'ukad ong mongukad dot origi.
uliadj Enggo home, return homeBMbalik, pulangUli no sid valai, sumodop no iti.synumbalikEnggo homeBMpulangminulivEngwent homeBMbalik, pulangNohizaan do minuli yalo sid kampung hiza di sinumombol okoi.BMPada masa kami datang melawat, dia sedang balik ke kampungnya.miuli-savitvEngcommuteBMberulang-alikSumul miuli-savit sid rumasakit gamaon ong yokoi diti tu amu ali-ali inot anak dahai.BMKami selalu berulang-alik ke hospital kerana anak kami tidak berapa sihat.momonguliadj Enghome timeBMmereka sedang balikMomonguli no yoti tu pukul lima no bala iti.BMPatutlah mereka balik, sudah jam lima rupanya.mulivEnggo, come homeBMbalikBulan dua balas om muli oku ogi sid kampung.EngI will be back at kampong on December.BMSaya akan balik ke kamoung pada bulan Disember nanti.nokouliadj EngreturnBMsudah balikNokouli ko no ka dino antad sid badi ko mamanau ko ogi tumuhun?BMKamu sudah balikkah dari tamu atau kamu bariu mahu jalan?pogulionadj Engreturn backBMdatang kembaliPogulion okoi vagu sid rumasakit ong hari satu.BMKami disuruh datang kembali ke hospital Isnin ini.poulivEngreturnBMmengembalikanPouli oku po dit inolos ku i vagas dioti amai Jopitol konihab.BMSaya mahu mengembalikan beras yang saya pinjam dari pakcik Jopitol kelmarin.poulionadj Engreturn, give backBMkembalikanPoulion vagu sid sanganu ino buuk koruhang nu di novit nu muli.BMKembalikan semula buku yang kamu terbawa balik kepada kawan empunya buku itu.pulivEngreturnBMmengembalikanu'ulionnEngplace to come backBMtempat asal Sid Montuson u'ulion dahai ong minduruk okoi no muli sid kampung.BMKami selalu balik di Montuson jika kami balik bercuti di kampung.ulionnEngguardian, headmanBMketuaIsai ngaran dilot Ulion do Rondomon?BMSiapa nama ketua Kampung Rondomon?
ugadvEngchaseBMhalauUgad kou no mamanau, tumanga runat no iti.BMKamu halau/jalanlah, hari sudah mahu ke tengah hari.mongugadvEngchase awayBMmenghalauAso mongugad dikou dino mogimbalai o manuk.BMTiada diantara kamu yang menghalau ayam yang naik ke rumah.pongugadanadj Enghunting placeBMtempat menghalau (burung atau binatang lain)Siombo pongugadan dikou dinot ombolog dino tu ogumu nokosulung dino pukot dot ombolog.BMDimana tempat kamu menghalau brung itu kernan banyak burung yang masuk dalam perangkap pukat burung.ugadanvEngchase away, frightenedBMmenghalau, menakutkanUgadan po i kara sid tagad tu mongogii mahi do dalai ilo.BMMonyet di ladang perlu di halau kerna ianya akan mengambil jagung sekiranya tidak dihalau.
uhakvuhakanv
uhamvEngsmearBMlumurUham no sinod lanjang. Etom mahi ino.BMKamu lumurlah dekat periuk itu. Ianya hitam.muhamvEngsmear, cover (with)BMlumur (badan)Kadan no muham sinod butak, asakau ino.BMJangan berlumur dalam lumpur, ianya kotor.uhamanvEngannoint, smearBMsapu, lumurkan Uhaman do badak ino vuros nu bo dino nga murak.BMLumur muka kamu dengan bedak supaya putih.synhigilunol
ulakvEngstep onBMpijakUlak sinod vatu nga amu ozopos ko.BMPijak pada batu itu supaya kamu tidak basah.synulokEngstep ontoBMpijaknoulakanadj Engstepped onBMterpijakNoulakan ku ino juli nu tu amu nemot ku.EngI stepped on yoiur beg because I dont't see it.BMSaya terpijak beg kamu kerana saya tidak melihatnya.ulakanvEngstep byBMmemijakVuhavo dikou ino mumuk, ulakan do manau-panau.BMSapu sisa makanana itu, nanti terpijak semasa berjalan.synaladtakanunspec. comp. form ofladtak
uliadj Enggo home, return homeBMbalik, pulangUli no sid valai, sumodop no iti.synumbalikEnggo homeBMpulangminulivEngwent homeBMbalik, pulangNohizaan do minuli yalo sid kampung hiza di sinumombol okoi.BMPada masa kami datang melawat, dia sedang balik ke kampungnya.miuli-savitvEngcommuteBMberulang-alikSumul miuli-savit sid rumasakit gamaon ong yokoi diti tu amu ali-ali inot anak dahai.BMKami selalu berulang-alik ke hospital kerana anak kami tidak berapa sihat.momonguliadj Enghome timeBMmereka sedang balikMomonguli no yoti tu pukul lima no bala iti.BMPatutlah mereka balik, sudah jam lima rupanya.mulivEnggo, come homeBMbalikBulan dua balas om muli oku ogi sid kampung.EngI will be back at kampong on December.BMSaya akan balik ke kamoung pada bulan Disember nanti.nokouliadj EngreturnBMsudah balikNokouli ko no ka dino antad sid badi ko mamanau ko ogi tumuhun?BMKamu sudah balikkah dari tamu atau kamu bariu mahu jalan?pogulionadj Engreturn backBMdatang kembaliPogulion okoi vagu sid rumasakit ong hari satu.BMKami disuruh datang kembali ke hospital Isnin ini.poulivEngreturnBMmengembalikanPouli oku po dit inolos ku i vagas dioti amai Jopitol konihab.BMSaya mahu mengembalikan beras yang saya pinjam dari pakcik Jopitol kelmarin.poulionadj Engreturn, give backBMkembalikanPoulion vagu sid sanganu ino buuk koruhang nu di novit nu muli.BMKembalikan semula buku yang kamu terbawa balik kepada kawan empunya buku itu.pulivEngreturnBMmengembalikanu'ulionnEngplace to come backBMtempat asal Sid Montuson u'ulion dahai ong minduruk okoi no muli sid kampung.BMKami selalu balik di Montuson jika kami balik bercuti di kampung.ulionnEngguardian, headmanBMketuaIsai ngaran dilot Ulion do Rondomon?BMSiapa nama ketua Kampung Rondomon?
umosnEngsweat, perspirationBMpeluhNozopos dot umos iti banat ku.Eng My shirt wet with my sweat.BMBaju saya basah kena peluh.umasanadj EngsweatingBMberkeringat, berpeluhUmasan mai ong noponu obubut do parai sinaan muli oi.BMBerpeluh banyak sekiranya memikul guni plastik yang penuh dengan padi.
umbasiadj Engget wellBMbaik-baikUmbasi kou no dinot mamanau kou mjuli.BMBaik-baik kamu jalan pulang.unspec. comp. formumbasi-basiinterjumbosihon1vEngfixedBMdiperbaikiUmbosihon no dikou mangagama ino ropuhan ong mangatag kou no.BMBuat dengan lebih baik dapur itu bila kamu memperbaikinya.umbosihon2nEngfertile landBMtanah suburVinantang iti tana diti tantu ko umbosihon balatung ong tanaman do balatung iti.
umbasiadj Engget wellBMbaik-baikUmbasi kou no dinot mamanau kou mjuli.BMBaik-baik kamu jalan pulang.unspec. comp. formumbasi-basiinterjumbosihon1vEngfixedBMdiperbaikiUmbosihon no dikou mangagama ino ropuhan ong mangatag kou no.BMBuat dengan lebih baik dapur itu bila kamu memperbaikinya.umbosihon2nEngfertile landBMtanah suburVinantang iti tana diti tantu ko umbosihon balatung ong tanaman do balatung iti.
umpaladvEngseek own profitBMdengkiBanalko agazo umpalad dialo bai amu nakakan dit sada di dinagang dau sid badi.umpaladanadj Engkeep for oneselfBMmerasa rugiUmpaladan belot ulun dot amu monulung dot ulun vokon kikosusaan dilo.
umpugvEngcollect, gatherBMkumpul (benda, bersama-sama)Songkuro not umpug nu do siin do poginakan nu dara?BMBerapa banya duit yang kamu kumpul untuk belanja kamu buat kenduri?inumpugvEnggathered, unitedBMkumpul, disatukanInumpug ku sokovi i tangon do Rungus om karango ku ogi sid Malazu.BMSaya kumpul semua cerita dongeng Rungus lalu saya terjemahkan ke dalam Melayu.kopongumpuganvEngreason to gatherBMtujuan memanggil berkumpulKopongumpugan ku nopo dikou biano diti tu manghabal oku dikou do miada okoi dino savo ku.BMTujuan saya memanggil kamu hari ini berkumpul adalah saya mahu memberitahu yang saya ,ahu bercerai dengan suami saya.miniu'umpugvEnggather together, make agreementBMberkumpul, bermuafakatMiniu'umpug okoi makan sid valai dot obpinai dahai kotuaan hiza di suti.BMKami semua berkumpul di rumah kakak sulung saya untuk makan bersama semasa cuti.miu'umpugvEnggatheringBMberkumpul bersama-samaMiu'umpug tokou songobinai ong hujung bulan tu moginakan tokou. BMKita adik-beradik berkumpul bersama-sama hujung bulan ini untuk pesta makan.mongumpugvEnggathering, gather togetherBMmengumpulkanMongumpug oku po dit ongobpinai ku rumikot makan si dohon ong toun.BMSaya mahu mengumpulkan adik-beradik saya untuk makan bersama tahun hadapan.noumpugvEnggatheredBMterkumpulSomboloji no noumpug ku manahau i vaig do darun om notodu no.BMHanya sebeldi air yang saya terkumpul, lalu hujan pun berhenti.piumpuganvEnggathering, congregationBMtempat berkumpulSilod valai dot osukod o piumpugan tokou makan ong sodop minggu.umpug-umpugvEnggatheringBMperkumpulanNunu ka dot umpug-umpug iti siti diti?BMPerkumpulan apa di tempat ini?umpugonvEnggatherBMkumpulUmpugo siti ino loho do mampalam.BMKumpulkan di sini buah mangga yang jatuh itu.
umpugvEngcollect, gatherBMkumpul (benda, bersama-sama)Songkuro not umpug nu do siin do poginakan nu dara?BMBerapa banya duit yang kamu kumpul untuk belanja kamu buat kenduri?inumpugvEnggathered, unitedBMkumpul, disatukanInumpug ku sokovi i tangon do Rungus om karango ku ogi sid Malazu.BMSaya kumpul semua cerita dongeng Rungus lalu saya terjemahkan ke dalam Melayu.kopongumpuganvEngreason to gatherBMtujuan memanggil berkumpulKopongumpugan ku nopo dikou biano diti tu manghabal oku dikou do miada okoi dino savo ku.BMTujuan saya memanggil kamu hari ini berkumpul adalah saya mahu memberitahu yang saya ,ahu bercerai dengan suami saya.miniu'umpugvEnggather together, make agreementBMberkumpul, bermuafakatMiniu'umpug okoi makan sid valai dot obpinai dahai kotuaan hiza di suti.BMKami semua berkumpul di rumah kakak sulung saya untuk makan bersama semasa cuti.miu'umpugvEnggatheringBMberkumpul bersama-samaMiu'umpug tokou songobinai ong hujung bulan tu moginakan tokou. BMKita adik-beradik berkumpul bersama-sama hujung bulan ini untuk pesta makan.mongumpugvEnggathering, gather togetherBMmengumpulkanMongumpug oku po dit ongobpinai ku rumikot makan si dohon ong toun.BMSaya mahu mengumpulkan adik-beradik saya untuk makan bersama tahun hadapan.noumpugvEnggatheredBMterkumpulSomboloji no noumpug ku manahau i vaig do darun om notodu no.BMHanya sebeldi air yang saya terkumpul, lalu hujan pun berhenti.piumpuganvEnggathering, congregationBMtempat berkumpulSilod valai dot osukod o piumpugan tokou makan ong sodop minggu.umpug-umpugvEnggatheringBMperkumpulanNunu ka dot umpug-umpug iti siti diti?BMPerkumpulan apa di tempat ini?umpugonvEnggatherBMkumpulUmpugo siti ino loho do mampalam.BMKumpulkan di sini buah mangga yang jatuh itu.
unangadj Enginterfere, destroy, mixBMhancur, kacau,campur-adukBanalko unang ino gama dioti mangansak dino sada.BMMereka memasak ikan itu dengan sangat hancur.mongunanangvEnginterfereBMmengucar-kacirknAraat o gamaaon ong mongunanang dot ongkob dot ulun do minisavo. BMIanya adalah sikap buruk jika mengucar-kacirkan rumah-tangga orang lain.mongunangcfmongorodosvEngdestroying, mix togetherBMmenghancurkan, membongkarIngkadai dikou mongunang ino kumut do nodompihot ku.BMHentikan membongkar kain yang saya sudah lipat.unanangadj Engmake troubleBMkucar-kacirUnanang ot ongkob dahai diti ong didino tu varot ondu vokon monongkengin dilo savo ku.BMKeluarga kami sekarang ini kucar-kacir kerana ada perempuan lain yang suka dengan suami saya.
undavEngstart (lamp, trap, etc), set up, turn on, switch onBMpasang (lampu, perangkap, stc), bukaSuvaiko unda ilo suis do lampu diti om emot ogi.BMSuis lampu itu perlu di pasang barulah kelihatan jelas.undaovEngswitch on, turn onBMbuka, pasangUndao dikou ilo sirangkap.BMPasang perangkap itu.
dohongnEngroar, thunderBMbunyi guruh berdentum dilangitMundohong no ilo korud.EngThe thunder roar.BMGuruh itu berdentum.mundohongadj Engslam, bangBMberdentumMundohong no kologod dino rongobon dot tutupon nu.EngThe door bang when you slam the door.BMPintu itu berdentum kuat apabila kamu tutup.undohongadj Engroar soundBMbunyi dentumanOlogod ma inot undohong do gonit oi.Engthe thunder sound roar.BMGuruh itu berdentum kuat.
ngarakvEngbreaking sound (of wood)BMbunyi kayu-kayu yang sedang patahOlogod ogi ngarak dio raan timadang.BMBunyi patah dahan tarap sangat kuat.ungarakadj Engnoise of wood breakingBMbunyi kayu-kayu yang sedang patahUngarak no ilot raan do mampalam tu kologod do barat.BMBunyi patah dahan mempelam itu disebabkan oleh angin kuat.
kohosadj Engsound of rain, rustling as tree topBMbunyi berdesing (hujan, angin)mongungkohosvEngsound, whistle as wind in treeungkohosadj Engsound of wind in tree branchesBMberdesing, bunyi tiupan angin diantara dedaunan
kohudadj Engexplosion sound, bang, crashBMbunyi dentummungkohudadj Engblash soundBMbunyi berdentum, bunyi tembakanMongkohud no kologod inot uni do bajil.BMBunyi tembakan meriam itu berdentum kuat.pokokohudadj Engthe blast sound (from gun, etc)BMbunyi dentuman (senapang , meriam, bom)Pokokohud norongou ku. Isai noma minonimbak diri?BMSaya terdengar bunyi dentuman. Siapakah yang melepaskan tembakan?ungkohudadj Engblast soundBMbunyi letupan senapang, bunyi dentuman
konodadj Engmake late, detainBMlambat, lekamungkonodvEngsediment settle down, become clear (as murky water)BMmendak (air berlumpur)Inudan po mungkonod i sagol om inumon ogi ino vaig.ungkonodvEngwithhold, keep back, sedimentBMmendakanUngkonod no ino sagol do kupi om inumon ogi ino kupi.BMBiar biji kopi mendak dahulu, baru minumair kopinya.
ungkazutvEngget up (of person), get ready goBMberdiri, bergerakUngkazut kou no tu mamanau tokou.BMBangkitlah berdiri kamu sekalian sebab kita mahu jalan.ingkazutvEngstand up, to raise oneself up from sitting positionBMberdiri, bergerakIngkazut no, mamanau tokou no.EngStand up, lets us go.BMBerdirilah kamu, kita jalan.syningkakatminungkazutvEngstand upBMberdiriSuvai minungkazut Yanak mogom-ogom ong makan ot ikodim dau.BMYanak hanya berdiri dipanggil apabila dia dipanggil makan.mungkazutvEngstand upBMberdiriMini mungkazut ka, mugamut dati ino busul nu ong sumul mogom-ogom.BMAmbil waktu untuk berdiri sebentar, nanti kamu berakar jika terlalu lama duduk.ungkozutonvEngstand upBMberdiriUngkozuton po nga amu dioti Nanak mongongongoi ilot kumut kotingan po mimot tivi.BMLangsung kamu semua Nanak tidak ambil waktu berdiri untuk mengambil kain kerana terlalu khusuk menonton TV
ngorokadj Engbreak, crack (of china, stones)BMbunyi roboh, bunyi patah (rumah, kayu, tulang)ungorokadj Engnoise of glass breakingBMbunyi kuat (roboh, retak)
uninEngsoundBMbunyi, suaraUni dot nunu ilot orongou ku monguni dilo?BMBunyi apakah yang saya dengar berbunyi itu?synuzokEngmake a sound, 2nd for uniBMbunyiunizonnEngmusical instrumentBMalat muzikOgumu elaan ku mimomoi dot unizon yadko tontog om tavag.BMSaya pandai memainkan banyak alat muzik seperti gong dan gendang.
untucfkurunsong21nEngupper end of trunk, treeBMpucuk (pokok, kayu)Toduko dikou iti untu do runti.BMBuat sayur pucuk ubi ini.2adj BMpucuk Monugutu oku po dot untu labuk, lonsonon ku sodop.untuvanadj BMberpucuk banyakBanal ma ko untuvan ko do labuk ong ikau bala diti.
upasvEngcut openBMkupas kulit kelapamongupasvEngcut open (coconuts)BMmengupas kelapaupasanvEngopen fruits (coconuts)BMmengupasUpasan bo ino nizuw dino.BMKupas buah kelapa itu.