Rungus - English - Malay


l


labaadj Engexcess (food, possession, riches)BMbaki, lebih (makanan, duit, kekayaan)Varo laba di siin di nipovit nu padagang do susu.BMAda baki dari duit yang kamu beri untuk membeli susu.alabaadj Engmore than enough, overly, too muchBMberlebihan, dilimpahi kemewahanAlaba okoi diti ong dino tu kibonus nitahak di bos ku.alabaanadj Engmore than enoughBMlebih dari cukupAlabaan banal ko miuma o kakanan ong hiza do kokotuai.BMMakanan ada lebih dari cukup selepas musim menuai.kilabaadj Enghave extra, more then enough (after counting)BMberlebih, ada lebih (selepas dikira)Kilaba po sonsupa iti vagas do sanggantang.BMBeras ini ada lebih secupak dari segantang.labaanadj Engmore thanBMlebihHopod labaan iti nidagang ku diti sada sid badi.BMSaya beli ikan ini dengan harga sepuluh lebih di tamu.lumabavEngbe more than enough, flow overBMlebih dari cukup, berlimpahan
lakasvEngput down back carrier, go downBMmenurunkan sikutanLakas no, ingkod-ingkod mokibabo.BMTurun la, berhentilah minta sikut sahaja.lakason1vEngput down back carrierBMturunkan sikutanLakason po itit anak, oruol iti kazab ku mabo-babo.BMTurunkan dahulu bayi sikutanku, bahu saya lenguh menyikutnya.mangalakasvEnglower basket from head, put downBMmenurunkan sikutan dari belakangIngkadai mangalakas ino juli nu.BMBerhenti menurunkan beg sikutan kamu.
ladtakvEngstep on something, trampleBMinjak, pijakLadtak siti ong mamanau ko no tu aso butak.BMInjak di sini kalau kamu mahu jalan kerana tiada lumpur.aladtakanvEngstep on to it, stepped onBMterpijakKada pogilizo sino ino juli nu, aladtakan.BMJangan letak sana beg kamu, nanti terpijak.synulakanunspec. comp. form ofulaklaladtakonnEngplace to step onBMtempat memijakVougai dikou ino laladtakon, alamou.mangaladtakv1Engstep onBMinjak (untuk pisahkan buah padi dari jeraminya)Mangaladtak yoti do parai.BMMereka memijak padi untuk memisahkan buah padi dari jeraminya.2EngdisrespectBMmenghina, memperkecilkan
lapakvEnghalve, split, explodeBMbelahalapakadj EngsplitedBMterbelah duaSuvai alapak ino nizuw dino ong avi no monginum ino vaig dau.lalapakonnBMsejenis tumbuhan lumapakadj Engdivided in two, split apartBMterbelah
lapis2vEnghit with hand, slap faceBMtempeleng, tamparsynpapingEngslap; slap BMtampar ; tempelinglalapisnBMalat untuk membunuh lalatmangalapisvEngslapBMmenamparOlogod tantu mangalapis i sigu dahai tu buuk ot pakazon dau.BMCikgu kami menampar kami dengan kuat menggunakan buku.
lavavEngpassBMlalu, keluarunspec. comp. formlalavangonlavavadj lavangnEng pass byBMlalulalavangon1vEngclose gate in fenseBMlaluanKadan mogom sinod lalavangon, aso pitoliban dot ulun sumuva-sumoliu.2adj EnggateBMmuka pintu (navaon) atau ruang , lubang dinding untuk buat pintulumavaadj Engwalk outBMkeluar
langkasvEngspeed, be fastBMcepat, pantas, lajuLangkas! Mamanau kito, sodia no.BMCepat, kita jalan. Bersiaplah.alangkasadj EngfasterBMlaju, pantasAlangkas yalo mamanau, amu okosupanku.BMDia berjalan dengan sangat pantas, saya tidak dapat menyainginya.langkasaivEngfasterBMcepatLangkasai modsu, makan tokou. Vitilon oku ma.BMCepatlah mandi, kita makan. Saya sudah lapar.lumangkasvEngfaster, quicklyBMlaju, cepatLumangkas ong engin no mozo, mamanau tokou.BMCepat kalau mahu ikut, kita jalan.synhumagounspec. comp. form ofhago
lavavEngpassBMlalu, keluarunspec. comp. formlalavangonlavavadj lavangnEng pass byBMlalulalavangon1vEngclose gate in fenseBMlaluanKadan mogom sinod lalavangon, aso pitoliban dot ulun sumuva-sumoliu.2adj EnggateBMmuka pintu (navaon) atau ruang , lubang dinding untuk buat pintulumavaadj Engwalk outBMkeluar
liangnEngstepBManak tanggaTuddungan ino liang do tukad ong mindahau, aratu ko.BMLihat anak tangga jika kamu turun, nanti kamu jatuh.liang-liangadj
lihungvEngwash inside pot/jarBMcuci bahagian dalamlihunganvEngwash inside (of pot, plate)BMmencuci (peralatan), membersih bahagian dalam (mangkuk, tempayan, botol) Lihungan po ino pinggan om ponohukan ogi.BMCuci dahulu piring tersebut baru menggunakannya.mongolihungvEngclean, wash (inside)BMmencuci (bahagian dalam) Mongolihung oku po dilo gumoroi, pongizanan ku do vaig.BMSaya mencuci tempayan dahulu sebagai tempat saya menyimpan air.synpugasanunspec. comp. form ofpugas
likopadj Engdie for hungerBMmati kebuluranLikop no sino ong amu ko no karahati makan kondiri!BMMati la kamu kebuluran di sana kalau kamu tidak pandai makn sendiri.likapanadj EngstarvingBMkebuluran, kelaparanPonongkokorui kou, likapan kou dati sid govuton.BMKamu bawa bekal, nanti kamu kelaparan di hutan.olikapanadj Engstarving, hungerBMkebuluran, kelaparanOlikapan dati mat ulun ong songminggu dot amu kakan-akan.BMManusia mungkin akan mati kebuluran jika dalam seminggu tidak pernah makan apa-apa.
likupvEngguard, watchBMlindung, bela, jagalikupanvEngcover-upBMditutupi sepenuhnyaLikupan no banal monombol inot parai sid sulap tu ugaron dati dot ikus ong sodop no.BM Tutup sepenuhnya padi di dalam pondok itu, takut nanti tikus mencerobohinya ketika malam.mongolikupvEngprotect, guardBMmelindungi, menjagaiKinoringan o mongolikup dikau sid panahon nu. BMTuhan yang melindungi kamu disepanjang perjalananmu.
laasvEngsplit (a wood)BMbelah (kayu)Tabangai oku mangakat dino laas ko kazu sid ropuhan.BMTolong saya mengangkat belah kayu ke dapur.alaasanadj Kada kakato ino gilon, avagat ino. Alaasan ko dati.linaasnEngwood splitBMbilah kayuKakato sid ropuhan ino linaas do kazu.BMAngkat ke dapur bilah kayu api itu.lumaasadj Engsplit by itselfBMterbelahmangalaasvEngsplit (wood)BMmembelah (kayu)Mangalaas oku po do kazu sid tana, ponuduvan sid ropuhan.BMSaya mahu membelah kayu di tanah sebagai kayu api di dapur.
limbata2nEnggot dust in eyeBMbendasing yang masuk dalam mataTohugio ilo mato ku, mad varo limbata opurimanan ku.BMTolong tiup mata saya, rasanya ada bendasing masuk ke dalam mata saya.linimbatanBMcorak maniknolimbatanadj Engsomething inside eyesBMada bendasing dalam mataNolimbatan ilo mato ku do hogod do parai.BMMata saya dimasuki habuk padi.olimbataanadj Engget something in your eyesBMtermasuk bendasing dalam mataKada kitingaha, olimbataan ino mato nu.BMJangan tengok ke atas, nanti mata kamu temasuk bendasing.
limputvEngcover aroundBMkeliling, kepunglinimputanvEng surrounded byBMdikelilingi mongolimputvEngencircle (as using fishing net)BMmengelilingi, mengepung (spt semasa memukat ikan)Mongolimput po sid rahat iti ong varo not asak.BMKalau ada surut, saya mahu menarik pukat di laut.nolimputanvEngcover around, surroundedBMdikepung, dikelilingiNolimputan dahai ilo botung dilo. Ogumuo sada nanu dahai.BMKolam itu kami kelilingi (tunda) dengan pukat dan banyak ikan kami dapat.
linsounEngseedBMbijiPinuvos oku di Kundung do linsou do ratu.BMKundung melontar saya dengan biji durian.lininsahanadj EngseedsBMbutir-butir, biji-bijiPiro lininsahan ka ot ubat do tolonon nu do sangaddau?BMBerapa bijikah ubat yang kamu telan dalam sehari.songlinsouadj Engone grainBMsatu bijiSonglinsou no it linsou do pazas tinanom ku nga sinumuni-i.
langkitvEngembroiderBMsulam, hiasOsindak iti langkit sitid tapi nu.BMSulam pada kain sarung kamu sangat cantik.linongkitannEnga kind of woven Rungus traditional sarongBMsulaman sarung tradisional wanita RungusAmahal mang dumagang do linongkitan ong bianono.BMSarung sulaman tradisi Rungus sangat mahal harganya sekarang.synsinombitan
lontopvEngcloseBMtutup Ukabo itu lontop do tirapus.BMBuka tutup botol ini.linontopvEngclosedBMmenutupLinontop ku i rongobon diri tu sumuvang i manuk sid valai.BMSaya menutup pintu itu kerana ayam mahu masuk ke dalam rumah.lontoponvEngshut, close doorBMmenutupi (pintu, jendela, mulut)Lontopon ino gondila ong sodop no.BMTutup jendela itu bila malam.
lopotvEngwrap upBMbungkusOsindak lopot dino tatahak.BMHadiah itu bungkusnya berwarna-warni.linopot1nEngloaf of foodBMbungkusan nasiPomuka kou vagu dilot linopot ong amu po novizau kou.BMKamu ambil lagi satu bungkusan nasi kalu akamu belum kenyang.linopot2nEngpackageBMbungkusanIti diti tapi nga linopot ku do karatas tu itahak ku di odu.BMIni adalah kain sarung yang saya bungkus dengan kertas sebab saya mahu beri kepada nenek.mongolopotvEngwarpingBMmembungkusnolopotvEngwrappedBMdibungkusOvongi ino ginazau tu nolopot do roun rungin.BMNasi itu baunya wangi kerana dibungkus daun kayu.
lopotvEngwrap upBMbungkusOsindak lopot dino tatahak.BMHadiah itu bungkusnya berwarna-warni.linopot1nEngloaf of foodBMbungkusan nasiPomuka kou vagu dilot linopot ong amu po novizau kou.BMKamu ambil lagi satu bungkusan nasi kalu akamu belum kenyang.linopot2nEngpackageBMbungkusanIti diti tapi nga linopot ku do karatas tu itahak ku di odu.BMIni adalah kain sarung yang saya bungkus dengan kertas sebab saya mahu beri kepada nenek.mongolopotvEngwarpingBMmembungkusnolopotvEngwrappedBMdibungkusOvongi ino ginazau tu nolopot do roun rungin.BMNasi itu baunya wangi kerana dibungkus daun kayu.
lundunvEngroll, wraping, wind upBMgulungsyngulungEngroll, wind upBMgulunglinundunadj Eng rollBMgulungan (tikar)Popipio ino linundun dot ikam.BMLetak disudut gulungan tikar itu.linundunannEngrolls ofBMgulungan yang banyak (tikar, rokok daun)Ogumu ogi beo inot linundunan dikou dot ikam oi.BMKamu mempunyai banyak gulangan tikar.lundunannEngcigarette from palm leafBMrokok dari daun nipahDisai ka do lundunan diti tu nigili i siti?BMSiapa punya rokok daun yang diletak di sini?mongolundunvEng wind up, roll upBMmenggulung tikarUbason dikou do mongolundun kou dinot ikam ong oposik no modop.BMBiasakan diri kamu menggulung tikar selepas kamu bangun tidur.synmongogulungunspec. comp. form ofgulung
lundunvEngroll, wraping, wind upBMgulungsyngulungEngroll, wind upBMgulunglinundunadj Eng rollBMgulungan (tikar)Popipio ino linundun dot ikam.BMLetak disudut gulungan tikar itu.linundunannEngrolls ofBMgulungan yang banyak (tikar, rokok daun)Ogumu ogi beo inot linundunan dikou dot ikam oi.BMKamu mempunyai banyak gulangan tikar.lundunannEngcigarette from palm leafBMrokok dari daun nipahDisai ka do lundunan diti tu nigili i siti?BMSiapa punya rokok daun yang diletak di sini?mongolundunvEng wind up, roll upBMmenggulung tikarUbason dikou do mongolundun kou dinot ikam ong oposik no modop.BMBiasakan diri kamu menggulung tikar selepas kamu bangun tidur.synmongogulungunspec. comp. form ofgulung
lusuvon2adj EngfloodBMbanjirOkudik no nobi ot ulun hiza do linusuvon iti pomogunan.linusuvonadj Enggreat floodBMbanjir besar Varo tuturan di hiza do linusvon iti pomogunan sid Kitab.
liadvEngfall on one's backBMsandar Liad do mogom-ogom ko, amu emot ku ilo tivi tu orindingan nu.liumiadvEngfalling backwardsBMjatuh kebelakangLiumiad i yalo sid tukad tu avuk yalo do montoku.
lindu1adj BMkawasan di antara bukit atau gunungliuminducfsunogadj Engnarrow valley, valley with small amount of flat landBMtanah rata diantara kedua bukit atau gunung