Rungus - English - Malay


k


adatnEngrule, customary lawBMadat, undang-undangIsuhut dit adat do Momogun, amu kavasa mononsoripal sid saralom do valai.EngAccording to Rungus custom, it is not allowed to wear slippers inside the house.BMAdat orang Rungus, tidak boleh memakai selipar di dalam rumah.kaadatoadj Engrule, customary lawBMtata-susila, adat istiadatInono kaadato ong Rungus, amu kavasa mangarait dot ngaran tivanon.BMItu adalah adat-istiadat Rungus, tidak dibenarkan menyembut nama mentua.kiadatadj Engpolite, customaryBMberadatKiadat dot agazo ong ongoulun Rungus.BMOrang-orang Rungus beradat besar.
asabvEngplague, have bad luck on account of killing or hurting an echse BMtulah (akibat bermain dengan binatang)Asab kou! Ingkadai dikou monimomoi ino gantaralan.BMNanti kamu kena tulah! Berhenti mempermainkan binatang itu.kaasabadj
babovEngcarry on backBMsikutBabo sid likud ku, mamanau kito sid tana.EngCarry on my back, we walk to the yard.BMSikut di belakang saya, kita turun ke tanah.syntapilEngclimb on back, carry on one's backBMsikut binabonEngthings that carry on backBMbarang yang disikut dibelakangAvagat binabo di Apa antad sid tagad. Noponu parai i barazit dau.BMBerat bapa sikut balik dari ladang. Sikutanya penuh dengan padi.boboonnEngcarrierBMmenyikutBoboon muli ino saging do napapakan do dalai dino.BMSikutan yang penuh dengan jagung berpacakan itu akan disikut balik nanti.kababoadj Engbe responsibleBMmemikul tanggungjawabKababo dot avagat ong retan do molohing tu monukod dot angaanak dau.BMIbubapa memikul tanggungjawab yang berat kerana perlu membesarkan anak-anaknya.mamabovEngcarry onBMmenyikutMamabo oku diti parai sid saging ong muli no.BMSaya mahu menyikut padi di sikutan bila balik nanti.
bangkaicfbuntungnEngcropse, body of deceasedBMmayat manusia, bangkai binatangOvutong ma banal ilo bangkai do tasu i niada dioti silod imbing do bavang.BMBangkai anjing yang mereka b uang dekat tebing sungai sangat busuk baunya.synbuntungEngdead body, corpse, carcasBMbangkai, mayatunspec. comp. formmibangkaiadj kabangkazanvEngdeathBMkematianKabangkazan nu dati ino ong sumuvang ko dot asakar.BMJika kamu jadi askar mungkin kamu akan terkorban.
abutadj Engstrength, ability, energyBMkekuatan, tenaga, berdayaAmu kabut oku makan ong iti tu banalko tiodopon oku.BMSaya tidak berdaya untuk makan kerana saya sangat mengantuk.kabutadj Engstrength, energy, abilityBMberdayaAmu kabut oku modsu ong osopung po, osogit.BMSaya tidak berdaya mandi pagi kerana ianya sangat sejuk.
puhunadj BMkempunankadsapuhunadj BMsemoga tidak kempunannopuhunanadj BMkempunan
kagalnEngulcus, mange, skin disease, ring wormBMkudis-kudis gatal, kurap (penyakit kulit)Akatol ong retan do kagal.BMKurap itu sifatnya gatal.kagalonadj Enghave skin disease, mangeBMberkurapKagalon inot duku, aso no vulu dau.BMAnjing itu berkurap, buluhnya sudah tiada.
habalnEngnews, tale, rumourBMkhabar, beritaNunu habal nu?EngHow are you?BMKamu apa khabar?haba-habalvEngnews, tale, rumourBMkhabarNunu no haba-habal dikou sid Labuan?BMApa khabar kmu di Labuan?kahabaranvEngreason to informBMsebab untuk mengkhabarkanAso kahabaran dikou di Yosong diri tu amu elaan siombo yosido pentoron ong didino.kapangahabalvEng tell, spread news, storyBMmemberitakan, memberi khabar, memberitahu ceritaTagal nong kapangahabal no sid ulun ong baiko hal do minioduw minisavo, kamalu.BMTidak perlu memberitakan kepada orang lain jika bertengkar suami-isteri, memalukan.mangahabalvEngtell, relate a story, newsBMmengkhabarkan, menyampaikan berita, memberitahuMangahabal oku dikou dot, neduan no ginavo i Odu di kasarap.BMSaya mahu mengkhabrkan kepada kamu yang Nenek kamu telah meninggal tadi pagi.minangahabalvEng inform, tell (news)BMmemberitahu, mengkhabarkanNokosombol minangahabal siti it anak di Mason dot aso no sino it idi dau.BMAnak Mason ada datang ke sini tadi mengkhabrkan yang ibunya telah meninggal.nihabalvEngtold, informBMmengkhabarkan, memberitahuNihabal ku sid molohing ku ino buatan dikou momobog dohon sid sikul.BMSaya memberitahu ibubapa saya tabiat kamu memukul saya di sekolah.pahabarovEnginform, tell (news)BMmengkhabarkan, beitahuPahabaro dikou si dohon ong kouli kouno sid kampung do minggu.EngDo inform me if you can go back to our village this weekend.BMBeritahu saya sekiranya kamu dapat balik ke kampung hujung minggu.pangahabarannEngperson to informBMtempat mengkhabarkanIsai pangahabaran ku ong kopunovot kou sid tanga ralan?BMSiapa tempat saya menghabarkan berita jika kamu terlibat kemalangan di jalan?pinahabaladj EngtoldBMmemberitahuIsai pinahabal si dikou do sumakit oku?BMSiapa yang memberitahu kamu yang saya sakit?
hondomvEngremember, recollectBMingatHondomo po siombo pinatagan nu di biik nu.BMIngat dulu di mana kamu simpan dompet kamu.ahandamanadj EngrememberBMteringatAhandaman okoi po ka dikou ot angaanak tu asot habal-habal dikou si dahai.BMAnak-anak ku, masihkah kamu mengiingati kami lagi kerna sudah lama kamu tidak menghubungi kami.andamanadj Engstill rememberBMmasih ingatAndaman ku i hiza mintoron tokou sid pogun tu ogumu banal manuk di tokou.BMSaya mahih ingat semasa kita tinggal di rumah lama, ayam kita sangat banyak.hondomoadj EngrememberBMingatHondomo no mangadagang i pinokidagang ku dikau.BMIngatlah beli apa yang saya minta tolong kamu belikan.kahandamanvEngin memoryBMdalam ingatanMad siti kinogomo di pogun tokou laid di kahandaman ku.BMSepertinya di sinilah letaknya rumah lama kita dalam ingatan saya.mongohondomadj Engremember, remindBMingat, mengingati, memperingatiMongohondom okoi di kinapataza dit odu za.BMKami memperingati kematian nenek kami.pinopuhondomvEngremindBMmemperingatkanPinopuhondom okoi di sigu do mongovit do vaig dot inumon ong sumikul.BMCikgu memperingatkan kami untuk membawa bekalan air minum ke sekolah.
haratiadj Engmeaning, understandBMmaksud, ertiNunu ka harati dino boroson nu dino?EngWhat the means of your words? @ What do you talking about?BMApa maksud perkataaan kamu?humaratiadj Engunderstand, get knowBMmengertiHumarati po nunu boroson do molohing om mambat ogi.BMCuba dahulu mengerti apa yang ibubapa katakan barulah menjawab.kaharatiadj Engunderstand, knowBMmengerti, tahuKaharati ko no ka momoros do sunsang ong binono?BMKamu tahu sudahkah berbahasa Cina sekarang?synkarahatiunspec. comp. form ofharatikarahatiadj EngunderstandBMmengertiKarahati ko noka mongining boros do Kina?EngDo you understand Chiness language?BMAdakah kamu mengerti bahasa Cina?synkaharatiunspec. comp. form ofharatikopiharatiadj Engunderstanding each otherBMsaling mengertiOsusa ong amu kopirahati, kabambol dot mioduw dati.BMAgak susah jika tidak saling mengerti, lama-lama akan timbul pergaduhan.ohorotizanadj EngunderstandBMmengerti, fahamOhorotizan-i dau nunu ino boroson nu dino.EngShe/He do understand what you are talking about.BMDia mengerti/faham juga dengan apa yang kamu cakap.paharatiadj EngclarifyBMmenjelaskanMomoros pogi ilo molohing dilo paharati dot angaanak siombo ot avantang suhuton om siombo ot amu.BMIbubapa selalunya membebel untuk menjelaskan mana yang baik dituruti dan mana yang tidak.pongohorotizanadj Engunderstanding, meaningsBMpengertianNunu ka pongohorotizan nu ong ikau dino boroson dioti dino?BMApa pengertian kamu kepada apa yang mereka perkatakan?
kadainEngshop, storeBMkedaiDumagang oku po kinulat sid kadai.BMSaya mahu membeli biskut di kedai.kakakadazannEngtownBMbandar, banyak kedai
kakaladj Engstill, during, at time of, simultaneously toBMmasih, sedangKakal po do kemot mamasa i aki dot valu no nopod labaan ot umul dau.BMDatuk masih boleh melihat semasa membaca walaupn dia sudah berusia delapan puluh lebih.kakaliadj EngstillBMmasihKakali makan ong i Osong di mingkakat oku sid ropuhan.BMSi Osong masih makan semasa saya berdiri pergi ke dapur.
akanvEngeatBMmakanAkan no, vitilon ko dino.EngEat, I'm sure you are hungry.BMMakanlah, tentu kamu lapar.kakanannEngfood (general)BMmakanan (umum)Varo-i kakanan do miuma sampai pengavi diti vulan diti.EngThere is still enough food until the end of this month.BMMakanan masih mencukupi sehingga akhir bulan ini.kikakananadj Enghave enough food supply, have a pile of food, stack of foodBMmempunyai bekalan makanan yang mencukupi, Kikakanan kou po ka sampai dot ula i tagad dikou toun biano?BMKamu masih ada makanan yang mencukupi lagikah sehingga ladang kamu tahun ini berhasil?makanvEngeat riceBMmakan nasiSuva kou no makan, nakalamag no it akanon.EngCome in and eat. The food is all ready.BMJemputlah makan, makanan sudah tersedia.synbontolmongogulonunspec. comp. form ofgulonmonguropodunspec. comp. form ofuropodmamangakanvEngeatingBMsedang makanMamangakan no yoti do sodop di nokorikot okoi sid valai.EngWhen we arrived at the house, they were (in the middle of) eating their evening meal.BMMalam kami sampai di rumah, mereka sedang makan.mangakanvEngeat (general)BMmakan, memakan (umum)Mangakan ko ka do sinamu?EngDo you eat sauerkraut?BMAdakah kamu memakan jeruk sayur masin?moginakanvEngarrange a feast or festivalBMmengadakan pesta keramaianMoginakan tokou ong koovian no do toun.EngWe are having a feast at the end of the year.momuakanvEngoften provide food for othersBMsuka memberi makanan ke orang lainIt okizon ku dino momuakan dot ulun.EngMy grandfather often provides food for people.BMDatuk saya seorang yang suka memberi makanan kepada orang lain.monginakanvEngeat togetherBMmakan bersamaPomongogom kou no, monginakan tokou.EngSit down everyone, let's eat.BMSilakan duduk, mari kita makan.pakanoadj Enggive foodBMberikan makananpangakanann1Engplace to eatBMtempat makanSiombo pangakanan ditokou?EngWhere shall we eat?BMDimana kita hendak makan?2EngplateBMpiring, pingganVougai dikou i pangakanan.synpingganpoginakanannEngfestival, partyBMpesta, keramaianBulan Lima vulan do poginakanan dot opongo mongomot.EngMay is our month for celebrating the completion of the harvest.BMBulan Mei adalah bulan keramaian selepas selesai menuai padi.
kavidvEngholdBMpegangKavid sitid longon ku, aratu ko.EngHold my hand, or you falling.BMPegang tangan saya, nantgi kamu jatuh.kakavidadj Engcan use, can holdBMboleh pegangKakavid ko dino kurita ku ong kilisin ko ogi.BMKamu boleh memegang kereta saya jika kamu ada lesen.kinavidvEngholdBMdipegang Nunu ino kinavid nu dino tu moniri?BMApa yang kamu pegang itu, inya menitis?synkiniitunspec. comp. form ofkiitkinovidanadj Enghold byBMdi pegangKinovidan dioti tangaanak i dangol ku nga natagak.BMAnak-anak memegang paranga saya lulu hilang.kinumavidvEngholdingBMmemegangkiumavidvEnghang onto, cling toBMberpegang, berpautBai kiumavid oku po sid kokovidan do tukad. Naratu oku dara tu nokotongkihal oku sid tukad.BMSaya tinggal berpaut pada pegangan pada tangga. Saya nyaris jatuh kerana saya tergelincir di tangga.kokovidann1EngtoolsBMperalatan, alat yang selalu digunakanNisiombo dikou i dangol kokovidan ku mibo sid tagad?BMDi mana kamu letakkan parang yang saya selalu pegang ke ladang?synkikiitanunspec. comp. form ofkiit2BMtempat berpautGamaan kokovidan ino tukad.kokovidonadj BMtempat berpaut
labpuvEngutter, foam with rage, spit outBMludah, buang ludahkalabpuadj BMberkata, kata yang keluar dari mulutAraat ma boboroson kalabpu antad sid munung ong hiza magavuk.BMPerkataan yang kesat akan terkeluar dari bibir ketika mabuk.
laidvEnglate, old, distant timeBMdahulu, sebelumAlaid banal tumai ong ikau.EngYou shit too long. BMKamu berak lama sekali.alaidcfbuutadj Engneed a long timeBMlamaAlaid no dot amu nokopiimot kito, langadon oku no dikau.BMSudah lama kita tidak bertemu, saya sudah rindu dengan kamu.synbuutkalaidadj Englong timeBMlamaKada kalaid modsu tu yoku diti nga modsu-i ong opongo kono.BMJangan mandi lama sangat kerana saya pun mahu mandi selepas kamu siapkoledoadj Enghow longBMberapa lamaSongkuro koledo dikou sid kampung?EngHow long will you stay at your village?BMBerapa lama kamu berada di kampung?lumaidvEngget late, last a long timeBMlama, mengambil masa yang lamaKadan lumaid sid badi do minggu tu minduruk tokou sumambayang.BMJangan lama di tamu, kita akan pergi ke gereja.penlaidadj EngforeverBMselamanya, selama-lamaSampai penlaid okoi moniwa do valai diti tu asot tana do puvalazan ong yokoi.BMKami akan menjadi penyewa selamnya kerana kami tidak mempunyai tanah untuk tapak membuat rumah.
lobongnEnggraveBMkuburOhubang no i lobong di Aki tu amu insan apampangan.BMKuburan datuk sudah semask sebab tidak pernah dibersihkan.kalalabangannEnggraveyard, grave, cemeteryBMkuburan Mamampang okoi di kalalabangan sid gorija do hari anam.BMKami mahu membersihkan kawasan kuburan di gereja Sabtu ini.mongolobongvEngbury, make a graveBMmenguburkan, mengebumikanHiza do minsosodop do suvab om monogolobong ogi yoti di minatai.BMEsok petang baru mereka mengebumikan orang yang mati itu.pa'angalabangannEnggraveyard, grave, cemeteryBMkuburan, tempat mengebumikanPa'angalabangan dahai dot using minatai ino lipupudsu sino dino.BMBUsut itu adalah tempat kami mengebumikan kucing kami kami yang mati.polobongadj polobongovEngburyBMkebumikanPolobongo dikou inot anak dot asu minatai. Mutong sinod sunsud ino ong amu kolobong.BMPergi kamu kebumikan bangkai anak anjing yang mati di bawah kulong rumah. Ianya nanti akan membusuk di sana kalau tidak dikebumikan.
lasuadj EnghotBMpanasI lasu dot inan ino porit dau dino.BMRuam itu adalah panas dalam badannya.alasuadj 1Enghot (fire, weather, heart feelings)BMpanas (api, cuaca, perasaan hati)Alasu ma ot addau ong biano oi, enggolou ogi itit ulu ku.BMHari ini matahari sangat terik, sampai kepala saya pening.2EnghotBMpanasAlasu ma ong addau biano.kalalasunEngcausing bad luckBMakan menyebabkan masalah/penyakitKada dikou momozo ino odu-odu tu kokodim kou do kalalasu.BMJangan kamu mempersendakan 'binatang' itu, nanti kamu ditimpa masalah.losuan adj Engfeeling hot, hotnessBMkepanasan, merasa panasLosuan oku oi, aso kagi sunsudon.BMSaya merasa kepanasan, tapi tiada tempat untuk berteduh.losuonvEngboilBMdidihkanLosuon inot untu do paranggi dino om podsuon ogi inot anak nga amu sumilou.BMRebus pucuk nenas itu lalu mandikan pada bayi itu lalu anak itu tidak akan menjadi kuning.olosuanadj Engfeeling hotBMkepanasanOlosuan ko dino ong sino ko mogom, dundung sitid sulap.BMKamu akan kepanasan jika duduk di sana, duduk dalam pondok ini.palasuvEngheat up (viands)BMmemanaskan (lauk)Mingkakat oku po tu palasu oku dit ongotaduk kosodop.BMSaya berdiri dahulu untuk memanaskan lauk-lauk semalam.
lambatadj EnglateBMlambatalambatadj Engseldom, sparse, only up and onBMjarang-jarangAlambat okoi kopianu dot barangkas ong sitid rahat dot Indarason.BMKami jarang mendapat belangkas di laut Indarason.kalambatanadj Engseldom, not oftenBMjarang, tidak selaluKalambatan ong iti vusak do kazu tu etom o warna dau.BMBunga kayu ini tidak selalu dijumpai, ianya berwarna hitam.
kaluconnEngguess, estimate, in case ifBMjikalau, mungkin, barangkaliKalu ong kosunu okoi Kumudat, opungai oku laid do siin pamayal ku dino karan tokou.EngIf in case we went to Kudat, leave me the money for the electric bill payment.BMKalau mungkin kami jadi pergi ke Kudat, sediakan saya sedia duit untuk membayar bil elektrik kita.kalu-kaluadj EngmaybeBMmungkinKalu-kalu ong mad kosombol i yoti ivan, boroso dioti do nokoling okoi kumolinik kanto.BMKalau mungkin mentua saya datang, katakan pada mereka yang kami pergi ke Klinik.kalutoconnEngin case that, if, maybeBMmungkin, kemungkinanSamung kou di YB, kaluto ong manahak yalo do siin.EngGo meet with YB, mmaybe he will give you money.BMPergi kamu berjumpa dengan YB, mungkin dia memberi duit.madkalu-kaluadj Engguess, predictBMagak-agakBai madkalu-kalu oku dati ong nokosuvang no i gaji ko kuran.BMSaya hanya agak-agak sahaja, mungkin duit saya sudah masuk atau belum.magkalu-kaluvEngguess of somethingBMmengandaikan sesuatuBai magkalu-kalu beti dati ong varo dumagang diti juvaran ku ong biano. BMSaya hanya mengandaikan yang ada orang membeli barang jualann saya hari ini.mangalu-kaluadj Enghope for, speculateBMmengandaikan, mengharapkan sesuatu akan terjadiMangalu-kalu beti sid Kudat, dati ong varo mongodim pogom makan.BMHanya mengharapkan ada seseorangbakan memanggil duduk dan beri makan di Kudat.
kaluconnEngguess, estimate, in case ifBMjikalau, mungkin, barangkaliKalu ong kosunu okoi Kumudat, opungai oku laid do siin pamayal ku dino karan tokou.EngIf in case we went to Kudat, leave me the money for the electric bill payment.BMKalau mungkin kami jadi pergi ke Kudat, sediakan saya sedia duit untuk membayar bil elektrik kita.kalu-kaluadj EngmaybeBMmungkinKalu-kalu ong mad kosombol i yoti ivan, boroso dioti do nokoling okoi kumolinik kanto.BMKalau mungkin mentua saya datang, katakan pada mereka yang kami pergi ke Klinik.kalutoconnEngin case that, if, maybeBMmungkin, kemungkinanSamung kou di YB, kaluto ong manahak yalo do siin.EngGo meet with YB, mmaybe he will give you money.BMPergi kamu berjumpa dengan YB, mungkin dia memberi duit.madkalu-kaluadj Engguess, predictBMagak-agakBai madkalu-kalu oku dati ong nokosuvang no i gaji ko kuran.BMSaya hanya agak-agak sahaja, mungkin duit saya sudah masuk atau belum.magkalu-kaluvEngguess of somethingBMmengandaikan sesuatuBai magkalu-kalu beti dati ong varo dumagang diti juvaran ku ong biano. BMSaya hanya mengandaikan yang ada orang membeli barang jualann saya hari ini.mangalu-kaluadj Enghope for, speculateBMmengandaikan, mengharapkan sesuatu akan terjadiMangalu-kalu beti sid Kudat, dati ong varo mongodim pogom makan.BMHanya mengharapkan ada seseorangbakan memanggil duduk dan beri makan di Kudat.
mahaladj EnglazinessBMmalas Amahal mamanau kumadai ong sodop no.BMMalas pergi ke kedai bila sudah malam.synmalanEnglazy, not inclined to workBMmalas, tidak rajin kerjakamahaladj BMmemalaskan, membuat sesorang berasa malasKamahal ong dikau do buatan tu sumul modop o gamaon.BMPerangai kamu membuat saya berasa malas kerana kmu tidur sahaja.mahalanadj EnglazinessBMkemalasanMahalan oku kumudat ong dumarun.BMSaya malas turun ke Kudat kalau hujan.obingmahalanadj EngsluggardBMpemalasObingmahalan oku moniag ong yoku, mad nopo mangalapos oku ong oguvail no banal.BMSaya malas menegur, saya akan terus rotan jika terlampau nakal.
anaknEngchild, baby, descendentBManak, zuriatOgumu anak dilot asu. EngThe dog has many puppies./ That dog has a large litter.BMAnjing itu mempunyai anak yang banyak.*mising-anakadj Engplay, behave like childBMbermain seperti kanak-kanakOng agazo no, mingkod no do misinganak.EngWhen someone is grown up, they stop behaving like children.BMKalau sudah dewasa, orang tidak lagi bertingkah-laku macam kanak-kanak.anak matonEngpupil, irisBManak-mataOng anak mato dot urang puti ogingisan o votik tu varo otomou, osilahat om ogumu po.EngThe eyes of Caucasians come in many different colours like blue, green, brown and others.BMAnak mata bagi orang barat ada pelbagai warna ada biru, hijau, coklat dan sebagainya.anak puntinEngbanana offshootBManak pisang (benih)Sakatai oku dinot anak punti do padang nu.BMAmbilkan saya anak pisang tanduk kamu.synsakat1anakvagunEngyoung man (unmarried), bachelorBMpemuda (belum berkahwin)Anakvagu do Montuson ongokakansang!EngThe young men of Montuson are all very strong!BMPemuda di Montuson semuanya hebat-hebat! angaanaknEngchildren, kidsBMkanak-kanakOhigak ogi ilot angaanak santangkus silod natad.EngThe kids are so happy running at the yard. BMKanak-kanak itu sangat riang berkejaran di halaman.kamanakonnEngniece, nephew (reference)BManak buahI Joewel dino kamanakon ku, anak dot obpinai ku yosido dino.EngJoewel is my nephew/niece, a child of one of my siblings.BMSi Joewel anak buah saya, seorang anak adik/abang/kakak saya.synamai 2inai 2CntprtkominanCntprtkamamanmaganakvEnghave children, bear child BMberanak-pinak, berzuriatKadan mad maganak ong aso savo tu kamalu.EngDon't go having children without being married. It's shameful!BMJangan mengandung tanpa suami, ianya memalukan!mananganak1adj Engtake someone in as ones own childBMmenganggap seseorang sebagai anak sendiriMananganak yosido dohon dilo tu asot anak ong yoti minisavo.BMDia menganggap saya sebagai anak kerana mereka suami-isteri tidak memiliki zuriat.2vEngsmall fire capable of starting a large fireBMapi yang boleh menyebabkan kebakarannanakannEngabnormal growth on body, cancerBMketumbuhan, penyakit spt. kanserVaro nanakan sid longon ku.EngThere is an abnormal growth on my arm.BMAda ketumbuhan pada lengan saya.paganakannEngwomb, uterusBMrahimKivatu i paganakan dau, sabab inot asot anak dioti bala.EngShe has stones in her womb, so she has no child.BMRahimnya ada batu, sebab itu mereka tiada zuriat.synguguponpuanaknEngfertility treatment, medicine to enhance fertilityBMramuan untuk memudahkan mendapat zuriat, ramuan kesuburanOsusa amanganu do puanak ino dot inumon nu om maganak ko ogi.BMPerlu mangambil ramuan kesuburan untuk kamu minum barulah kamu akan memperoleh zuriat.sampaganakanadj Engwhole family (all from one mother)BMsatu keluarga (semua dari ibu yang sama)Sampaganakan yoti do nopunso, tu naratu sid pansung i kurita sinakaan dioti.EngTheir whole family was wiped out, because their car dropped down a steep hillside while they were driving.BMMereka satu keluarga habis terkorban sebab kereta yang mereka naiki jatuh ke gaung.
andaiadj Englevel, evenBMpadan, ramping (tubuh)andai-andaivEngget food poisoningBMkeracunan makanankandai-andaivnandai-andaivEngfood poisoning; BMkeracunan makanan
anggoladj Engapproriate (partner), of same size, likewiseBMorang yang padan, sepadanAmu po nadjangan ku it anggol ku, sabab dino aso po do savo ku sampai didino.BMSaya belum jumpa pasangan sepadan saya, sebab itu saya belum kahwin smpai sekarang.anggalanadj EngcanBMmampuAnggalan nu noko mongibit inot anak dino?BMKamu mampu angkatkah bila mendukung budak itu/enggalanadj Engmatches, afford, canBMpadan, mampu, dapatEnggalan nu noka mongibit inot anak nu dino?BMKamu dapat angkat jugakah anak kamu itu?synenagankanggoladj Enggood match, suitable person, matchBMsepadan, sesuaiKanggol no dikau ong i Milson ogi.BMMilson sepadan dengan kamu.mianggoladj Engsame, likewise, of same sizeBMpadan, sepadanMianggol kou noma ong kopirompok kou ogi oi.BMKamu berdua adalah sepadan apabila berdiri bersama.tanggoladj Engfit measure of same sizeBMpadan, berpadan, bersesuaian, berpatutan, seimbangDikau dot tanggol ong ilot ondu hodi dilo tu apapag.BMPerempuan itu adalah sepadan dengan kamu kerana ianya tegap.