Rungus - English - Malay


j


jadiadj Enghappen, come aboutBMjadiJadi, nunu gamaon to suvab?BMJadi, apa yang kita akan buat esok?ajadivEngbecome, occurBMmenjadiYalo dino ajadi dot osukod sitid kampung diti.BMBeliau akan menjadi Ketua KAmpung bagi kampung ini.jodizonvEngmake intoBMjadikanJodizon dahai dot u'úlion dahai ikau sitid kampung.BMKami jadikan kamu sebagai ketua bagi kampung ini.manjadiconnEngsoBMoleh sebabManjadi, irad po dino tu sumakit oku, amu oku kadapat mamung dit umpug-umpug dikou.BMOleh sebab saya sakit, saya tidak dapat turut-serta dalam perkumpulan kamu.najadivEnghappen, occurBMterjadi, berlakuKuran pong ino no najadi. Atag tu amu oholian kasaad dikou di neksidon kou.BMBagimana lagi kalau itu yang sudah berlaku. Syukurlah kamu tidak cedera parah semasa kemalangan berlaku.nongojadiadj EngbecomeBMmenjadiNongojadi no dot ongovasi kou mang nosukod kou poi.BMKamu semua menjadi cantik apabila dewasa.
juvalvEngsellBMjualMongutu oku pod osu, ijuval ku sid badi.BMSaya mahu memetik lada untuk dijual di pasar.ijuvalvEngto sellBMdijualMongutu oku pod osu, ijuval ku sid badi do suvab.BMSaya mahu memetik lada untuk dijual di tamu esok.juvaranvEngthing to salesBMbarang jualanNavi lumaku i juvaranku ong biano. BMBarang jualan saya laris kali ini.pojuva-juvaroBMjualkanPojuva-juvaro dikou itit ongototodukan sid badi.
jalaknEngsnake-headed freshwater fishBMikan haruanAmahal horogo dino jalak dino ong idjuval do mizau i.BMIkan haruan itu sangat mahal harganya jika dijual ketika masih hidup.synpahungEng snake-headed freshwater fishBMikan haruan
julinEngbagBMbegPosuvango ino buuk sid juli nu.EngPut the book inside your bag.BMMasukkan buku itu ke dalam beg kamu.synaba-abaEngshoulder bagBMbeg sandang, kantongmononjuliadj Engwearing bagsBMmemakai begMononjuli ong sumikuol tu posuvangan dot ongobuuk.BMMemakai beg ke sekolah sebagai tempat untuk memasukkan buku-buku sekolah.
janjivEngagreement, treatyBMjanji, persetujuanAhandaman nu-i ka nunu i janji nu si dohon?BMMasihkah kamu ingat, apa janji mu kepadaku?mijanjivEngmake a dateBMberjanjiMijanji kito sera o kopisamungan to vagu?BMMari kiat berjanji bila kita akan bertemu kembali?pijonjizanadj EngagreementBMperjanjianSid badi do Sikuati o pijonjizan dikito misamung ong minggu.BMKita berjanji untuk bertemu di tamu Sikuati Ahad ini.
jumalunnEnghigh octave native songsBMjenis nyanyian tradisi masyarakat RungusIlo lumongoi do jumalun ong i amai Jamaun.BMPakcik Jamaun pandai menyanyi jumalun.
juvaranunspec. comp. form ofjuvalvEngthing to salesBMbarang jualanNavi lumaku i juvaranku ong biano. BMBarang jualan saya laris kali ini.
juvalvEngsellBMjualMongutu oku pod osu, ijuval ku sid badi.BMSaya mahu memetik lada untuk dijual di pasar.ijuvalvEngto sellBMdijualMongutu oku pod osu, ijuval ku sid badi do suvab.BMSaya mahu memetik lada untuk dijual di tamu esok.juvaranvEngthing to salesBMbarang jualanNavi lumaku i juvaranku ong biano. BMBarang jualan saya laris kali ini.pojuva-juvaroBMjualkanPojuva-juvaro dikou itit ongototodukan sid badi.
juusadj EngdozenBMdozenDagangai oku duvo juus do sugirit.BMBelikan saya dua dozen rokok.
junggakvEngmeet unplan, come across by accidentBMjumpa secara tidak sengajanojunggakadj Engcome across by accidentBMjumpa dengan tidak sengajaNojunggak ku no yoti Toyong sid Kudat biano.BMSaya terjumpa Toyong secara tidak sengaja di Kudat hari ini.
jumastiknEnggymnasticsBMgimnastikVaro marajal do jumastik sid sikul.BMAda belajar gimnastik di sekolah.
juhusadj Engsoaked wetBMbasah kuyupNojuhus oku do darun konihab tu minintana oku i muli.BMSaya basah kuyup oleh hujan kemarin kerana saya balik berjalan kaki.nojuhusadj Engget throughBMbasah seluruh tubuhNojuhus oku do darun konihab tu minintana oku i muli.BMSaya basah oleh hujan kemarin kerana saya balik berjalan kaki.
jongisvEngget wet through dew of the nightBMbasah dari embun, hujanOjongis oku ogi tu ongogagazo i bolobou navazaan to sid ralan do tagad.BMSaya basah kerana embun besar yang terdapat disepanjang jalan yang kita lalui ke ladang padi.
jinoritonEnggeneratorBMjeneratorAmu sumitat ino jinorito, norungoi no naku?BMJenerator itu tidak mahu hidup, mungkin sudah rosak?
jihilnEngjailBMpenjaraVaro jihil sid KK dilo, paatadan pulis do momongorumpak ot ulun.BMDi KK ada penjara dimana pihak polis menghantar perompak yang bersalah.syntorungkuEngjail, prisonBMpenjara
javan
jawinEngArabic writingBMtulisan Melayu, huruf JawiElo yalo dino mamasa do jawi, nakabarajal sid sikul.BMDia pandai membaca jawi. Dia ada belajar di sekolah.
jangkalvEngpostulate, approximateBMjangka, fikir
jangatnEngdouble blade instrumentBMpisau mata dua untuk menghalus rotanAngarol no iti jangat ku.BMPisau dua mata ini sudah tumpul.
jaminvEngbail, guaranteeBMjamin
jambatannEngbridgeBMjambatanAtagon no sumunsui do jambatan, kotongkihal kou dati.
jambannEngtoiletBMtandasSiombo jamban dikou diti, tisobu oku?BMDi mana tandas kamu sini? Saya mahu kencing.
jamalunnEngtype of song cultureBMjenis lagu tradisionalIlaan nu-i ka lumongoi ong jamalun o longoi?BMAdakah kamu tahu nyanyi lagu jamalun?mongojamalunvEngsing old traditional songsBMmenyanyi jenis jamalunAvantang tu elo ko monongjamalun ong ikau.BMSangat bagus kerana kamu pandai menyayi jamalun.
jali-jaliadj
jaham2nEngclock, watchBMjamSiombo i jaham ku?EngWhere is my watch?BM Mana jam tangan saya?

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >