Rungus - English - Malay


h


habalnEngnews, tale, rumourBMkhabar, beritaNunu habal nu?EngHow are you?BMKamu apa khabar?haba-habalvEngnews, tale, rumourBMkhabarNunu no haba-habal dikou sid Labuan?BMApa khabar kmu di Labuan?kahabaranvEngreason to informBMsebab untuk mengkhabarkanAso kahabaran dikou di Yosong diri tu amu elaan siombo yosido pentoron ong didino.kapangahabalvEng tell, spread news, storyBMmemberitakan, memberi khabar, memberitahu ceritaTagal nong kapangahabal no sid ulun ong baiko hal do minioduw minisavo, kamalu.BMTidak perlu memberitakan kepada orang lain jika bertengkar suami-isteri, memalukan.mangahabalvEngtell, relate a story, newsBMmengkhabarkan, menyampaikan berita, memberitahuMangahabal oku dikou dot, neduan no ginavo i Odu di kasarap.BMSaya mahu mengkhabrkan kepada kamu yang Nenek kamu telah meninggal tadi pagi.minangahabalvEng inform, tell (news)BMmemberitahu, mengkhabarkanNokosombol minangahabal siti it anak di Mason dot aso no sino it idi dau.BMAnak Mason ada datang ke sini tadi mengkhabrkan yang ibunya telah meninggal.nihabalvEngtold, informBMmengkhabarkan, memberitahuNihabal ku sid molohing ku ino buatan dikou momobog dohon sid sikul.BMSaya memberitahu ibubapa saya tabiat kamu memukul saya di sekolah.pahabarovEnginform, tell (news)BMmengkhabarkan, beitahuPahabaro dikou si dohon ong kouli kouno sid kampung do minggu.EngDo inform me if you can go back to our village this weekend.BMBeritahu saya sekiranya kamu dapat balik ke kampung hujung minggu.pangahabarannEngperson to informBMtempat mengkhabarkanIsai pangahabaran ku ong kopunovot kou sid tanga ralan?BMSiapa tempat saya menghabarkan berita jika kamu terlibat kemalangan di jalan?pinahabaladj EngtoldBMmemberitahuIsai pinahabal si dikou do sumakit oku?BMSiapa yang memberitahu kamu yang saya sakit?
hondotvEngcut something on copping board or somethingHondot siti ong momigis ko dino manuk.hahandatannEngchopping board, meat boardBMpapan pemotong (papan memasak)Siombo i hahandatan ku momogis tu asot emot ku sitid ropuhan?BMDimana papan pemotong saya untuk memotong daging? Tiada saya nampak sini dapur.synpongoridisanunspec. comp. form ofridismongohondotvEngunderlay, underlineIsai mongohondot monibas ong mizau-i?
andabnEnguncontrolled bush-fireBMkebakaran (melarat) Ahakang it andab sid Sikuati.BMKebakaran sangat besar di Sikuati.ahandabadj EngburnedBMterbakarIngkod kou mingtutud sino, ahandab dikou inot sulap ku.BMJangan membakar di sana, nanti api kamu terbakar pondok saya.handabadj Engburn down, spread (of fire)BMapi melaratNokorikot sid alun-alun i handab di Aman.BMApi Aman yang melarat sampai di jalan-raya.nandabadj Engfire burning, place where fire spread and burned allBMkebakaranNandab i sulap sid tagad tokou.BMPondok kita di ladang terbakar.
harapconnEnghope, trust, expectBMharap, semogaHarap dot ali-ali ko-i sino.EngHope you all are fine there.BMHarap kamu semua sihat di sana.harapanadj Enghope, faithBMharapan Aso harapan vokon, bai i Kinoringan manapul.BMTiada lain yang kami harapkan, hanya Tuhan yang menolong.humarapvEngexpect, hope, wait forBMberharap, yakin, percayaHumarap dot ali-ali kou-i sino.
haras1nEngskin rashes in infant caused by constant wetness (as urine)BMruam, kulit paha terkupasVaro haras diti poo ku.BMPaha saya ada ruam.harasonadj Engget sore at bottom from urine, get skin rashesBMruamHarason iti papangan ku. Opodi manau-panau mai.BMPaha saya mempunyai ruam. Ianya sakit apabila berjalan.
hatangadj Hatangan susu ku. Amu kasaap sumusu inot anak.hatanganadj Engmilk entering breastBMapabila susu ibu yang mengeluarkan terlalu banyak susuHatangan iti susuku, amu nosusu-susu dit anak ku.
hongkosvEngband, bandageBMikat, ikatanNokuro tu inidu nu ino hongkos do palstik? BMKenapa kamu buka ikatan pada plastik?hinangkasanvEngtie, bindBMikatan, ikatHinangkasan dioti do lanut itit uva do labuk.pongohongkosnBMgetah, tali, alat untuk mengikat (spt tali, getah, etc)Ihimai oku dikou pongohongkos ku dot obuk.BMTolong carikan saya getah untuk mengikat rambut.
hatuladj Engarrange, settle, order, ruleBMatur, rancang Hatul kou no mogom, tumimpuun tokou mesyuarat.BMKamu semua duduklah dengan teratur, kita meluakan mesyuarat.ahatuladj Engordely, well-manneredBMtertibAhatul ong ikau, bai kosombol ot ulun toduruk nga kakan-i.BMKamu seorang yang sangat tertib, orang hanya datang berziarah sekejap tetapi tetap dijamu makna.hinatuladj Engarrange by, order by, organize byBMdiatur, dirancangIti kodim diti, hinatul di Amai Parasi supaya kopitututun tokou songkovorisan.BMJemputan ini dirancang oleh Pakcik Parasi supaya kita bersaudara dapat saling mengenal.hoturanvEngarrangementBMperaturan, guidelinesSumuhut hoturan do molohing nga apasi sid pomogunan.BMkutilah nasihat ibubapa supaya sejahtera hidup di dunia.unspec. comp. formongohoturanhatulongohoturanadj EngrulesBMperaturan-peraturanMozo no dit ongohoturan sid sikul ong sumikul ko no.BMIkutlah peraturan-peraturan di sekolah bila kamu bersekolah nanti.po'ongohoturonnEngthe responsible personBMorang yang bertanggungjawab menyusun
hingotvEnglabour painsBMmulai sakit perut (perempuan bersalin) Mad hingoton oku no, oruol iti tavak ku.hingotoncfralatvEnghave contractionsBMrasa sakit sebelum melahirkanHingoton i savo ku, jadi mamanau okoi sumorid rumasakit.BMIsteri saya sedang sakit untuk melahirkan, jadi kami hendak pergi ke hospital.
hodokvEngpound into find pieces, dehusk paddy grainBMtumbuk-lumatNohodok banal iti parai monutu, najadi dot ombilod.BMPadi ini ditumbuk lumat, ianya sudah menjadi butiran beras yang halus.hinodoknEngrice (pounded to peel)BMberas (hasil dari lesung)Atago dikou tangaanak, uza dikou ino hinodok do natapan ku sinod raza.BM Kanak-kanak jaga! Nanti kamu tertumpah beras yang sudah saya tampi di penampi tersebut.synvagasmongohodokvEnghusk rice, poundBMmeumbuk padi Mongohodok oku po do parai.BMSaya mahu menumbuk padi.
hinsabadj EngstrangeBMganjilhinsabanadj Eng strange, odd BMganjilmongohinsabvEngcommit a crimeBMterlibat jenayah
huzadvEngunfasten, untieBMbuka (ikatan) Suvaiko ohuzad ilo hongkos dino om kedu ogi.BMIkatan itu perlu lerai untuk melepaskannya.hinuzadvEngbroken up, let go, freedBMdileraikan, dilepaskanBai hinuzad ku i rilit sid tuod tu mad mukatan no i karabau kasarap tu amu kedu yosido.huzadanvEnglet go, freeBMlepaskan, leraikanHuzadan po inot asu do nokokogos.BMLepaskan dahulu anjing yang terikat.mongohuzadadj Engbreak up, freed, let goBMmeleraikan ikatan, melepaskan ikatanOgot banal iti hongkos, amu adapat ku mongohuzad.BMIkatan ini sangat kuat,m saya tidak dapat melereaikannya.
hagoadj Engquick, faster, hurry upBMcepatHago kou no mamanau, eduanan kou.BMKamu jalan cepat, nantinkamu ketinggalan.ahagoadj Engfast, quickBMcepat, segera, pantasAhago no muli yalo tu tisobu oku ka.BMDia balik segera kerana hendak kencing.ahago-hagocfarauadj Engrushed, hurriedBMterburu-buruAhago-hago okoi mamanau muli ong biano.EngWe are rushing when we going back this time.BMKami balik dengan terburu-buru kali ini.hiumagoadj Engquickly, instantlyBMdengan kadar segeraHiumago no yoti muli tu norongou dot nokopunovot it anak dioti tohudi mimomoi.BMMereka balik dengan segera apabila mendengar yang anak bongsu mereka mendapat kecelakaan semasa bermain.humagoadj Engspeed, hurry upBMhendak cepatHumago oku diti, amu no kenud oku do makan po.BMSaya mahu cepat, tidak dapat tunggu sehingga waktu makan.synlumangkasunspec. comp. form oflangkasmangahagoadj Engfaster (an order)BMcepat (mengarahkan agar cepat)Ingkod mangahago makan, ogulanan oku.BMJangan mengarah untuk cepat makan, nanti sata tercekik.
hangogvEngtilted upwardsBMdongakHangog ka, nunu ilo sid savat dilo?BMCuba kamu dongak, apa yang kamu lihat di atas sana?hiumangogvEngtilt the head upwardsBMmendongakHiumangog oku po muku-tuku mamasa, mad tumuvong no i nemot ku.BMBila sahaja saya mendongakkan kepala semasa membaca, tiba-tiba sahaja pemandangan saya menjadi gelap.humangogvEngtilted upwards slightlyBMmengangkat kepala, terngadahMini humangog muku-tuku, mokut ko ong alaid.BMAngatkanlah kepala kamu dari selalu tundukk, nanti kamu menjadi
hongkobadj EngworryBMbimbangOhongkob oku mang ololong no nga amu po nokuli do bai ko tiumuhun sid badi o boros.BMSaya bimbang sekiranya dia hanya pergi ke tamu tetapi sampai malam belum pulang lagi.hiumongkobadj EngworryingBMberasa bimbangHiumongkob okoi hiza di miningugul i Nabalu.BMKami berasa bimbang semasa Nabalu dilanda gempa.humongkobadj EngworryBMbimbangHumongkob oku di minongimpori tu ololong no nga amu po nongokouli.BMSaya bimbang dengan mereka yang pergi mencari nafkah kerana sudah begini lewat mereka masih belum pulang lagi.
hizaadj EngtimeBMmasa, waktuhizaonadj Engon the time, together withBMpada masa, masa yang samaHizaon do sodop ogi bong ikau do mokigunting dot obok.humizaadj Engbe timely, simultaneously, current, whileBMsemasa, sama waktu, bersamaan denganHumiza ko bo dohon do makan ong biano.nokohizaadj Engtogether with, back-to-back, along with, in-a-rowBMbersamaan, berturutanNokohiza okoi do varo minogontong sid gorija biano.ohizaanadj Engat the time, whileBMpada masa, semasa Ohizaan dot amu otoron oku kagi ino sumombol ko si dohon dino.BMKamu datang bertandang semasa saya tidak berada d rumah.
hobuadj EngrottenBMbusukhobuvanadj Engbloated stomach over satisfiedBMkembung perut, sakit perut kerana tersalah makan Hobuvan oku mai tu nakakan oku do sonsopo o monulun.BMPerut saya kembung sebab saya termakan sesisir pisang Sabah.humobuadj Engstart rottenBMmulai membusukHumobu no inot using napatai, patamo dikou sid sodu ino.BMKucing mati itu sudah mula membusuk, pergi kamu buang ia jauh-jauh.nokohobuadj Engwater rise after rainingBMair naik selepas hujanNokohobu i bavang tu minagavi dumarun kosodop.BMAir sungai naik kerana hujan terlalu lebat semalam.
hadanadj EngfaintBMpengsanHadan no sino miinum. Amu ma milod ingutan to muli ong ikau.BMMinumlah kamu (arak) sampai pengsan di situ! Kamu tidak mahu mendengar apabila dibawa balik.ahadanadj Engfainted, unconciousBMpengsanAhadan do talou dati ikau dino ong alaid tu bai gizuk nga ontodko kotindak rumosi.BMKamu mungkin takut sampai pengsan suatu masa nanti, kerana kamu sampai terlompat-lompat kegelian hanya disebabkan seekor ulat.huhumadanadj Engan epilepticBMsawanIlot anak di Masan dilo kisakit do huhumadan.EngMasan son/daughter ....BMAnak Masan itu menghidap penyakit sawan.humadanvEngfaint, knocked outBMpengsan, tidak sedarkan diriHumadan oku diti ong amu engkadan oku dikou monuki.BMSaya akan pengsan kerana mabuk kerana kamu tidak berhenti-henti memberi saya minum.
hukumv1Engorder, law, rule BMhukumAso hukum ong yalo dot urangtua.2Engjudge, decide case, sentence by courtBMmenghukumAnangan ko do hukum ong aso tantu-tantu o piagama nu.unspec. comp. formmihukumvhukumonadvBMakan di dendaHukumon ko do sigu dino ong nokosupan ko moniru sid kalas.mo'omihukumnEngjudgeBMhakim, orang yang memberi hukuman, ketua kampungMo'omihukum gagamaon ong yalo dino sid porinta.BMDia berkerja sebagai hakim kerajaan.mongohukumvEngjudge, sentence, settle arrangements pronounce verdictBMmenghakimi, mengadilinipongohukumvEngfineBMdi denda, dijatuhkan hukumHopod ribu mato ringgit o nipongohukum do porinta di Majali tu nokosupan manakau sid kadai do Kina.BMMajali didenda sepuluh ribu kerana didapati bersalah mencuri di sebuah kedai Cina.ohukumanBMdihukumOhukuman it angaanak do sigu ong otood sumuvang sid kalas.
hadanadj EngfaintBMpengsanHadan no sino miinum. Amu ma milod ingutan to muli ong ikau.BMMinumlah kamu (arak) sampai pengsan di situ! Kamu tidak mahu mendengar apabila dibawa balik.ahadanadj Engfainted, unconciousBMpengsanAhadan do talou dati ikau dino ong alaid tu bai gizuk nga ontodko kotindak rumosi.BMKamu mungkin takut sampai pengsan suatu masa nanti, kerana kamu sampai terlompat-lompat kegelian hanya disebabkan seekor ulat.huhumadanadj Engan epilepticBMsawanIlot anak di Masan dilo kisakit do huhumadan.EngMasan son/daughter ....BMAnak Masan itu menghidap penyakit sawan.humadanvEngfaint, knocked outBMpengsan, tidak sedarkan diriHumadan oku diti ong amu engkadan oku dikou monuki.BMSaya akan pengsan kerana mabuk kerana kamu tidak berhenti-henti memberi saya minum.
hagoadj Engquick, faster, hurry upBMcepatHago kou no mamanau, eduanan kou.BMKamu jalan cepat, nantinkamu ketinggalan.ahagoadj Engfast, quickBMcepat, segera, pantasAhago no muli yalo tu tisobu oku ka.BMDia balik segera kerana hendak kencing.ahago-hagocfarauadj Engrushed, hurriedBMterburu-buruAhago-hago okoi mamanau muli ong biano.EngWe are rushing when we going back this time.BMKami balik dengan terburu-buru kali ini.hiumagoadj Engquickly, instantlyBMdengan kadar segeraHiumago no yoti muli tu norongou dot nokopunovot it anak dioti tohudi mimomoi.BMMereka balik dengan segera apabila mendengar yang anak bongsu mereka mendapat kecelakaan semasa bermain.humagoadj Engspeed, hurry upBMhendak cepatHumago oku diti, amu no kenud oku do makan po.BMSaya mahu cepat, tidak dapat tunggu sehingga waktu makan.synlumangkasunspec. comp. form oflangkasmangahagoadj Engfaster (an order)BMcepat (mengarahkan agar cepat)Ingkod mangahago makan, ogulanan oku.BMJangan mengarah untuk cepat makan, nanti sata tercekik.
hakangadj Engstrong, valiantBMperkasa, gagah, kuatsynmatogEngstrong, solid, sturdyBMkuat, tegap, solidahakangadj 1Engfertile (crops)BMsubur (tanaman, rumput)Ahakang i totodukon ku.BMSayur-sayuran saya sangat subur.2Engstrong (human/animal energy)BMkuat (kekuatan manusia, binatang)Ahakang ong ikau! Karung nga biringon nu i mangakat.humakangadj 1Engflare up (fire)BMmarak (api) Humakang no banal inot apui dino ong otuntugan do gaas.BMApi itu menjadi marak jika disimbah minyak gasolin.2Engto get strong (men)BMmenjadi kuat (manusia)Suvaiko ubas mangakat dot ongovavagat om humakang ogi o guvas.BMOrang akan menjadi kuat jika terbiasa mengangkat barang yang berat.
haliadj EngenergeticBMsangatunspec. comp. formoholianadj ahaliadj Engexhausted, critical (of illness)BMtenat, sakit kuatAhali it okion ku, sumakit.Engmy grandfather is critical.BMDatuk saya sedang sakit tenat.humalivEngget worse in illnessBMsakit melaratMokiubat kito tu ong amu, humali ino sakit nu dino.BMMari kita berubat, nanti penyakit kamu menjadi teruk.
halibadj Enghate secretly (of jealousy)BMiri hati, dengkihumalibadj Enghate secretly, hidden hatredBMiri hati, dengki
hangivEngplan, tease, merrymaking of childrenBMgurau (bermain dengan kanak-kanak)Ilo hangi dilot anak kohigak do ginavo.humangivEngplay, tease, fooleryBMbergurau, bermain, berjenakaElo no humangi inot anak nu dot limo ogi vulan.synkavaro