Rungus - English - Malay


e


ibakvEnghole of mortar for rice poundingBMmemasukkan padi ke dalam lesungebakadj
iduvEnggo away, flee, loosen, do away, escapeBMlari (kurungan), buka (ikatan)Idu po sino. Vuhavo ku po ino sino.BMLari sana dahulu. Saya mahu sapu di situ.eduanvEngleft behind, lateBMtertinggalPosik no! Eduan ko di sumikul ko.EngWake up! Or you would late to school.BMBangunlah! Nanti kamu tertinggal ke sekolah.iduanaivEng leave behindBMtinggalkanIduanai no modsu inot anak nu ong nokotoddong no yosido modop.BMTinggalkan dahulu anak kamu untuk pergi mandi sementara dia masih nyenyak tidur.iniduananvEngeft behind, abandonBMditinggalkanIniduanan di molohing dau ong i Gungurit dino d raggang po yosido.BMGungurit ditinggalkan oleh ibubapanya semasa dia masih bayi.miduadj Engcomes off, wash off, openBMboleh ditanggalkan, terbuka Midu do pupuan ino dungit dino.BMDaki itu boleh tertanggaal bila dibasuh.minogiduvEngescapeBMmelarikan diri,membebaskan diriMinogidu oku antad sid valai di koruhangku tu araat yposido, monguripon.BMSaya melarikan diri dari rumah kawan saya kerana dia jahat, memperhambakan.minongiduanvEngleave behind, depart from, desert, abandonBMmeninggalkanNokuro tu minongiduan kou i muli? Amu ininudan oku dikou.BMKenapa kamu balik dahulu meninggalkan saya sendiri? Kamu tidak menunggu saya.mogiduvEngescape, run awayBMmelarikan diri, meninggalkan"Mogidu oku sitid valai diti ong ahatul hungot-hungot dikou,"ka di nosingkapu di Alin.BM"Saya akan meninggalkan rumah ini jika kamu selalu memarahi saya," kata anak tiri Alin.momogiduvEngleave behindBMramai-ramai meninggalkanMomogidu kou ogi bo ko sopulan dikou monginum ilo kupi nitanggom ku dikou mogom.BMKenapa kamu semua lari meninggalkan kopi yang saya hidangkan berdekatan dengan temat kamu duduk.mongiduvEngseperate, put awayBMmengeluarkan, mengasingkanNavi nu noka mongidu iti puun do vagas sitid raza diti?BMKamu sudah habis mengasingkan padi dalam beras.mongiduanvEngleave behind, desert, abandonBMmeninggalkanMongiduan i muli sid valai bong ikau. Napo aso koruhang ku muli.BMKamu meninggalkan saya sahaja balik ke rumah. Menyebabkan saya tiada kawan balik.
iitvEngbiteBMgigitsyneitEngbiteBMgigitcomp. ofiitkokotEngbiteBMgigitunspec. comp. formeitanadj eitadj EngbiteBMgigitEitan ko dinot kilau podos, kada kisino.BMNanti kamu digigit semut api, jangan ke sana.syniitniitanadj EngbiteBMgigitNiitan oku dot asu di Sojal.EngSojal's dog bite me.BMSaya digigit anjing Si Sojal.syneitanunspec. comp. form ofiit
ikidadj Engeach oneBMsetiapsynekidEngeach, everyBMtiapunspec. comp. form ofikidekidadj Engeach, everyBMtiapEkid mahi do kinulat ong rizau ogi o dagangon.BMTiap satu akan dapat kuih/biskut sekiranya tin biskut yang dibeli.synikidmonikidadj Engevery timeBMsetiap kaliMonikid toun no dot amu kogopu oku ong didino tu banalko osibuk oku sid karaja.BMSetiap tahun saya tidak dapat membuka ladang padi huma kerana saya sangat sibuk dengan pekerjaan aya.monorikidvEngone by one, each oneBMsatu demi satuMonorikid oku dot ongkob sumombol sitid rumah panjang dikou ong biano.BMSatu demi satu rumah akan sya ziarahi di rumah panjang kamu kali ini.nekidadj Engeveryone getBMtiap satu dapatNekid kou do bantal nga yoku pot aso bantalon.BMSetiap kamu ada bantal tetapi saya tidak mempunyai bantal untuk tidur.osikidadj Engfit each (day, month, period, person)BMtiap-tiap, setiapOsikid manahak do siin ka bo ong sukul mongundi kou do Borisan.BMKatanya, setiap satu orang akan diberi wang jika mengundi Barisan.tikidvEngdo in turn, one after anotherBMmengenakan kesemua, memberi kesemuaTikid vulan rumikot oku sid rumasakit ong didino tu banalko amu origas iti guvas ku.BMSetiap bulan saya datang ke hospital sekarang kerana badan saya sudah tidak cergas lagi.tikid-tikidonadj Engcycle-wiseBMbergilir-gilirTikid-tikidon okoi dioti manuki sid pongivasan.BMMereka mbergilir-gilir memberi kami minum arak semasa di keramaian tersebut.
iloadj Engknow, cleverBMtahu, pandaiElo ko no kat Inggiris?EngDo you know English now?BMKamu sudah pandai bahasa Inggeris?unspec. comp. formmiloadj a-milo-miloadj EngmustBMmesti, mahu tidak mahuA-milo-milo nga mesti kumudat suvab itu tu mamayal oku dino karan.BMMahu tidak mahu, saya mesti turun ke Kudat esok untuk membayar bil elektrik.elaaiadj EngknownBMketahui Elaai dikou dot okok ko dohon inot asu dino, dang ulu.elaanadj Engas knownBMseperti yang diketahuiElaan noka dikou do sid rumasakit yodu dikou?EngDid you known that your grandmother addmited to the hospital?BMAdakah kamu tahu nenek kamu berada di hospital?eloadj Engclever, know how to, wiseBMpandai, bijakElo oku mamasa do buuk.EngI know how to read a book. BMSaya pandai membaca buku.kelaanadj Engknow-ledge, intelligenceBMpengetahuan, kepintaranDisai noma do kelaan iti tu manaduk do manuk nga tunguhon ogi do lihing? A-ma kopitiim oku mangakan ong yaddino o taduk oi.keloadj EngknownBMtahuKelo kou ka kuran moninamu?BMAdakah kamu tahu bagaimana membuat jeruk sayur masin?milodadj Engmust, of necessityBMdapat, boleh jadiAmu milod tundaon ong ikau sang anak. BMKamu ni anak yang sukar di ajar.mongilelovEngknow, want to, investigateBMmengambil tahu, menyiasatMogoduat oku tu mongilelo oku habal dikou sino ponong.BMSaya bertanya kerana ingin mengetahui khabar kamu di sana.pisisingilovEnglearnBMbelajarPisingilo po do momoros kina.EngLearn how to speak Chiness.BMBElajar dahulu bercakap cina.songkelooadj Engpretending to know, BMpura-pura pandaiSongkeloo bong ikau dot asot elalaan nu ong banal no.BMKamu ni berpura-pura pandai sedangkan kamu sebenarnya tidak tahu apa-apa.
iloadj Engknow, cleverBMtahu, pandaiElo ko no kat Inggiris?EngDo you know English now?BMKamu sudah pandai bahasa Inggeris?unspec. comp. formmiloadj a-milo-miloadj EngmustBMmesti, mahu tidak mahuA-milo-milo nga mesti kumudat suvab itu tu mamayal oku dino karan.BMMahu tidak mahu, saya mesti turun ke Kudat esok untuk membayar bil elektrik.elaaiadj EngknownBMketahui Elaai dikou dot okok ko dohon inot asu dino, dang ulu.elaanadj Engas knownBMseperti yang diketahuiElaan noka dikou do sid rumasakit yodu dikou?EngDid you known that your grandmother addmited to the hospital?BMAdakah kamu tahu nenek kamu berada di hospital?eloadj Engclever, know how to, wiseBMpandai, bijakElo oku mamasa do buuk.EngI know how to read a book. BMSaya pandai membaca buku.kelaanadj Engknow-ledge, intelligenceBMpengetahuan, kepintaranDisai noma do kelaan iti tu manaduk do manuk nga tunguhon ogi do lihing? A-ma kopitiim oku mangakan ong yaddino o taduk oi.keloadj EngknownBMtahuKelo kou ka kuran moninamu?BMAdakah kamu tahu bagaimana membuat jeruk sayur masin?milodadj Engmust, of necessityBMdapat, boleh jadiAmu milod tundaon ong ikau sang anak. BMKamu ni anak yang sukar di ajar.mongilelovEngknow, want to, investigateBMmengambil tahu, menyiasatMogoduat oku tu mongilelo oku habal dikou sino ponong.BMSaya bertanya kerana ingin mengetahui khabar kamu di sana.pisisingilovEnglearnBMbelajarPisingilo po do momoros kina.EngLearn how to speak Chiness.BMBElajar dahulu bercakap cina.songkelooadj Engpretending to know, BMpura-pura pandaiSongkeloo bong ikau dot asot elalaan nu ong banal no.BMKamu ni berpura-pura pandai sedangkan kamu sebenarnya tidak tahu apa-apa.
iloadj Engknow, cleverBMtahu, pandaiElo ko no kat Inggiris?EngDo you know English now?BMKamu sudah pandai bahasa Inggeris?unspec. comp. formmiloadj a-milo-miloadj EngmustBMmesti, mahu tidak mahuA-milo-milo nga mesti kumudat suvab itu tu mamayal oku dino karan.BMMahu tidak mahu, saya mesti turun ke Kudat esok untuk membayar bil elektrik.elaaiadj EngknownBMketahui Elaai dikou dot okok ko dohon inot asu dino, dang ulu.elaanadj Engas knownBMseperti yang diketahuiElaan noka dikou do sid rumasakit yodu dikou?EngDid you known that your grandmother addmited to the hospital?BMAdakah kamu tahu nenek kamu berada di hospital?eloadj Engclever, know how to, wiseBMpandai, bijakElo oku mamasa do buuk.EngI know how to read a book. BMSaya pandai membaca buku.kelaanadj Engknow-ledge, intelligenceBMpengetahuan, kepintaranDisai noma do kelaan iti tu manaduk do manuk nga tunguhon ogi do lihing? A-ma kopitiim oku mangakan ong yaddino o taduk oi.keloadj EngknownBMtahuKelo kou ka kuran moninamu?BMAdakah kamu tahu bagaimana membuat jeruk sayur masin?milodadj Engmust, of necessityBMdapat, boleh jadiAmu milod tundaon ong ikau sang anak. BMKamu ni anak yang sukar di ajar.mongilelovEngknow, want to, investigateBMmengambil tahu, menyiasatMogoduat oku tu mongilelo oku habal dikou sino ponong.BMSaya bertanya kerana ingin mengetahui khabar kamu di sana.pisisingilovEnglearnBMbelajarPisingilo po do momoros kina.EngLearn how to speak Chiness.BMBElajar dahulu bercakap cina.songkelooadj Engpretending to know, BMpura-pura pandaiSongkeloo bong ikau dot asot elalaan nu ong banal no.BMKamu ni berpura-pura pandai sedangkan kamu sebenarnya tidak tahu apa-apa.
imotvEngsee, findBMlihat, tengokImot po siti. Mimot oku dino vuros nu.BMTengok sini dulu. Saya mahu lihat muka kamu.synemotEngsee, sawBMlihat, nampakunspec. comp. form ofimotunspec. comp. formmimot-imotvemotadj Engsee, sawBMlihat, nampakEmot nu-i ka do sid sodu ko?BMKamu dapat lihatkah juga, sedangkan kamu dari jauh?synimotpolidsokonunspec. comp. form oflidsokkemotadj Engcan seeBMboleh melihatKemot ko-i ka sinod tohudi?EngCan you see at the back?BMKamu di belakang boleh melihat?nemotadj Engseen, foundBMjumpa, nampakNemot ku iti siin, sid tanga ralan.EngI found this money at the road.BMSaya jumpa duit ini di tengah jalan.imataiadj Engwatch overBMlihatImatai i ginazau, nasakan no dati iri.BMPergi lihat nasi itu, mungkin sudah masak.mimotvEngwatch, seeBMmelihat, menontonMimot kito tivi.BMMari pergi menonton TV.miningimot-imotadj Englook aroundBMmelihat-lihatminokimotadj EngappearBMmenampakkan dirimongimotvEnginspectBMmelihatMongimot oku po nunu pigagama dioti silod ropuhan.BMSaya pergi lihat dulu apa mereka buat di dapur.pokimatanvEngask to examineBMminta tengok, minta periksa
impitvEngput aside, move out of the wayBMke tepi sedikitImpit po, pogomo oku.BMKe tepi sedikit, beri saya duduk.empitadj Engput aside, move out of the wayBMpergi tepi
pusodnEngnavel, belly buttonBMpusatKadan momozon ong pusod tu a-kavasa momozon.BMJangan bermain dengan pusat sebab ianya tidak boleh di main.empusadanadj Enggiven birth by, was bornBMdilahirkanEmpusadan ong anak kodung kosino.
dazouEngpraise, exhaltBMpujiI dazou ku, Kinoringan o sanganu.EngMy praise belong to God.BMPujian ku milik Allah.adazouadj EngstylishBMsuka bergayaAdazou ong ikau. Sisirid valai nga kisapang ogi.BMKamu seorang yang suka bergaya. Dalam rumah pun memakai gincu.dumazouvEngshow off, stylishBMbergayaKadan vovoson dumazou, eduanan tokou ogi.EngDont take to much time to be stylish or we gonna late.BMJangan terlalu lama bergaya, nanti kita ketinggalan.endazouadj EngpraisingBMmemberi pujuanEndazou ku dot aparu ong i Kayang.EngI prasising Kayang's hardworking.BMSaya memuji kerajinan si Kayang.indazouadj EngpraiseBMpujianIndazou ku dot aparu koulun ong yalo dino.BMSaya memuji yangb beliau memang sorang yang rajin.indozohonvEngpraiseBMmemujiIndozohon tokou i Yesus i Kinoringan tokou.EngWe praise Jesus our Lord.BMMari memuji Yesus Tuhan kita.inindazouvEngpraisedBMdipujiInindazou do sigu i Sosong sid sikul dot aparu yosido tu nopongo dau mangagama sokoviai i sinuhu do sigu dau mangagama sid valai.BMSosong dipuji oleh gurunya di sekolah kerana dia telah berjaya menyiapkan semua kerja rumah yang gurunya suruh.ipokindazouadj Engshowing offBMmeminta pujianIti kurita ku diti ipokindazou ku dot ulun.BMKerata saya ini saya gunakan supaya orang memuji.mokindazouadj Engshowing offBMminta pujiMokindazou nopo pigagama ong ikau. Sumul pokurangis sino.BMMinta puji ja kamu tahu sana. Ketawa-ketawa ja sana.mongindazouvEngpraisingBMmemberi pujianMongindazou oku dikau gima tu aparu ko.BMSaya memuji kamu kerana kamu rajin.
hatusnEngone hundredBMseratusHatus nakabarai ku di Ambal tu pinangatag di paip dahai di norungoi.EngI pay one hundred to Ambal for repairing my broken pipe.BMSaya membayar seratus kepada Ambal bagi memperbaiki kerosakan paip kami.enghatus adj Enghundred timesBMseratus kaliEnghatus kogumuo ino novit tokou dino ong biano ko it isan i tu aso nahul-ahul ditokou.BMJumlah yang kita dapat kali ini lebih seratus kali lebih banyak berbanding dulu.nenghatusadj Engone hundred doubleBMseratus kali gandaMad nenghatus kavasi ku ko inot sovoon dialo.BMSepertinya saya seratus kali lebih cantik berbanding bakal isterinya.
kansangadj EngstrongBMkuat, perkasa, gagahI Pandangan dino ulun dot akansang.BMPandangan seorang yang perkasa.akansangadj Engenergetic, strongBMbertenaga, kuat, perkasaI Pandangan dino ulun dot akansang.BMPandangan seorang yang perkasa.engkansanganadj Engstrengthened, solidifiedBMdikuatkan, diteguhkanEngkangsangan oku dinot samod di nitahak dikou.BMSaya dikuatkan dengan kasih yang kamu berikan.kumansangadj Engaggressive actionBMbertindak agresif, bertindak ganasKumansang yalo Jawaran dino tu nokenum do kinomol.BMJawaran bertindak agresif kerana dia terminum arak.
ingkodvEngstop, come an end, finishBMberhenti, siapIngkod no mongizik, akarau.engkodadj EnghealedBMberhenti, sembuhEngkod po iti sakit nu, kadan ko no sumul mindahu sid tana.BMBIla kamu sudah sembuh, jangan kamu selalu turun ke tanah.kengkadanadj EnghealnessBMkesembuhan Aso kengkadan lumonit diti kupos ku, suvai naku ko atadak.nengkadan1adj EnghealedBMdisembuhkanNengkadan yalo do sakit dino tu pinintaduan yalo di Tumpuk tokou sid gorija.2vEngstop usingBMberhenti menggunakan, sudah dihentikan penggunaanNengkadan no dahai mongoguna inot onsung dino tu suhulon dahai do moginjin parai sid Kudat.BMKami sudah berhenti menggunakan lesung itu kerana kami lebih suka menggiling padi di KUdat sekarang.nengkodadj EnghealBMsembuhIntolu oku jorumai sid rumasaki om nengkod ogi i sakit ku.BMTiga kali saya disuntik di hospital barulah penyakit saya sembuh.pengkodadj EnghealBMmenyembuhkanElo pengkod do sakit ong yalo dino.BMBeliau pandai menyembuhkan penyakit.ingkadaiadj Engstop itBMhentikanIngkadai no ino monigup ko, kapanakit ino.BMBerhentilah kamu dari merokok, ianya boleh mengakibatkan penyakit.ingkodonnEngstopping placeBMtempat perhentian, tempat pengantin lelaki berhenti untuk menyalin pakaiankopongingkadanvEngreason to stopBMsebab untuk diberhentkanmokingkodvEngrequest for healingBMminta disembuhkanMokingkod oku dara do sakit diti tomodon ku mokiapuw dikau.
vizauadj Engfull stomach, satisfied hungerBMkenyangPising vizau no makan, kada kekum-ikum.EngEat untiil you satisfied, don't be shy.BMMakanlah sehingga kenyang, jangan malu-malu.engvizahanadj Engalready fullBMsudah kenyang, penuhkan perutEngvizahan banal ino tizan ong kakal po tiakan.BMPenuhkan perut itu selagi masih ingin makan.kovizauadj Engfill up (stomach), satisfy hungerBMmengenyangkanKovizau mang runti ot akanon do sasarap.BMMengenyangkan apabila makan ubai kayu sebagai sarapan.ovizauadj EngsatisfiedBMkenyangOvizau mai ong duvo pinggan o ginazau ot avi mangakan oi.BMSangat kenyang apabila dapat menghabiskan dua piring nasi.synumbatolvizahonvEngeat until full, eat until satisfyBMkenyangkanVizahon no bo ong makan.Eng Eat until you satisfy your hunger.BMMakan hingga kenyang.
itomadj EngblackBMhitamItom mang inot nipon dialo oi. Minadtapol naku?BMGiginya hitam. Mungkin dia menghitamkannya.etomadj EngblackBMhitam, gelapEtom ko ogi bo, siumiddang ko naku dot addau?BMKamu sangat gelap, kamu berjemur bawah mataharikah.mongitomvEngblackenBMmenghitamkanMongitom oku po ditit obuk ku diti, kiopurak no.EngI would like to blacken back my gray hair.BMSaya mahu menghitamkan semula rambut saya yang sudah beruban.synmangagalong
itungvEngthink, consider, countBMfikirsynetungEngthinkBMterfikirkanunspec. comp. form ofitungetungadj EngthinkBMterfikirkanEtung nu ka nunu ilot itungon ku?BMAdakahkah kamu terfikirkan apa yang ada di fikiran saya?synitungitungovEngthink aboutBMfikirkanItungo no banal nokuro tu hungatan ko do sigu ong amu sumikul ko.BMFikirkan semula kenapa cikgu memarahi kamu jika kamu tidak ke sekolah.kipongitunganvEnghave thinking, thoughtBMberfikiranKipongitungan ou do sumuti diti minggu do kopupusan vulan kosizam.BMSaya mempunyai fikiran untuk bercuti pada minggu terakhir bulan September.minomongitungvEngthey think it togetherBMmasing-masing berfikirMinongitung okoi songobpinai do mirurkut-rukut bahagi puvalai dioti molohing dot opodok po.BMKami adik-beradik masing-masing berfikir untuk saling memberi sumbangan bagi membuat sebuah rumah untuk ibubapa kami.mongitungvEngthinkBMfikirMongitung oku do lumapas oku no sitid karaja ku laid. BMSaya fikir, saya mahu berhenti kerja di tempat saya kerja sekarang.netungvEngthought about, think aboutBMterfikirkanSuvai netung laid do tomodon do Kumudat dilo om ahatul ogi o panau.BMAda baiknya difikirkan sedia apa tujuan pergi ke Kudat barulah perjalanan terancang.pongitungvEngthinkBMberfikirPongitung no banal nunu kosondoton nu ong osukod ko no ong amu ko sumikul banal didino?BMBerfikirlah dengan teliti apa (pekerjaan) yang kamu akan perolehi pada masa hadapan sekiranya kamu tidak berusaha di sekolah sekarang?pongitunganadj
izapvEngcount, calculateBMkira, hitungIzap banal ilot uva do labuk tu amu sapahan monguva ong yoku mananom.synezapEngcan be countBMboleh di kiraunspec. comp. form ofizapezapadj Engcan be countBMboleh di kirasynizapkezapadj BMboleh dikira masuk, boleh turut-serta Kezap noka inot anak nu dino sumikul do sekolah minggu?
eitcomp. ofiitadj EngbiteBMgigitEitan ko dinot kilau podos, kada kisino.BMNanti kamu digigit semut api, jangan ke sana.syniit
eitanunspec. comp. form ofiitadj Engbitten byBMdigigit (serangga)Kada kasaho inot ungkama, eitan ko.EngDon't disturbe the spider, you will be bitten by.BMJangan kacau labah-labah itu, nanti kamu digigitnya.synniitanunspec. comp. form ofiit
anggoladj Engapproriate (partner), of same size, likewiseBMorang yang padan, sepadanAmu po nadjangan ku it anggol ku, sabab dino aso po do savo ku sampai didino.BMSaya belum jumpa pasangan sepadan saya, sebab itu saya belum kahwin smpai sekarang.anggalanadj EngcanBMmampuAnggalan nu noko mongibit inot anak dino?BMKamu mampu angkatkah bila mendukung budak itu/enggalanadj Engmatches, afford, canBMpadan, mampu, dapatEnggalan nu noka mongibit inot anak nu dino?BMKamu dapat angkat jugakah anak kamu itu?synenagankanggoladj Enggood match, suitable person, matchBMsepadan, sesuaiKanggol no dikau ong i Milson ogi.BMMilson sepadan dengan kamu.mianggoladj Engsame, likewise, of same sizeBMpadan, sepadanMianggol kou noma ong kopirompok kou ogi oi.BMKamu berdua adalah sepadan apabila berdiri bersama.tanggoladj Engfit measure of same sizeBMpadan, berpadan, bersesuaian, berpatutan, seimbangDikau dot tanggol ong ilot ondu hodi dilo tu apapag.BMPerempuan itu adalah sepadan dengan kamu kerana ianya tegap.
enggalanunspec. comp. form ofanggoladj Engmatches, afford, canBMpadan, mampu, dapatEnggalan nu noka mongibit inot anak nu dino?BMKamu dapat angkat jugakah anak kamu itu?synenagan
enaganadj EngcanBMmampusynenggalanEngmatches, affordable, canBMpadan, mampu, dapatunspec. comp. form ofanggol
engatanunspec. comp. form ofingatim-adj Engknown, understood, be aware BMsudah diketahui sedia, maklumEngatan no laid dot ulun dot amu tumandan mahi ong molohing.BMKita sudah sedia maklum sedia bahawa ibubapa tidak akan selamanya bersama-sama kita.synentahan
empusadanunspec. comp. form ofpusodadj Enggiven birth by, was bornBMdilahirkanEmpusadan ong anak kodung kosino.